• Szkoła Talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola

    •  

        

          Projekt pt. Szkoła Talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Żabia Wola i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VI 2019. Wartość projektu: 405 092,50 zł, w tym wkład własny: 21240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

     • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
     • rozwój kompetencji 12 nauczycieli (11K);
     • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

          Dofinansowanie UE: 324 074,00 zł

          W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

     • Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
     • Przyrodnicze laboratorium
     • Język angielski
     • Laboratorium kodowania
     • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
     • Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
     • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
     • Zajęcia psychoedukacyjne
     • Wycieczki
     • Pokazy naukowe
     • Warsztaty z robotyki
     • Warsztaty Laboratorium Eksperymentów

          a także szkolenia dla nauczycieli:

     • Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
     • Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
     • Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

         Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.