• Historia oświaty w Józefinie

    • 1928 r. - pierwszy budynek szkolny        Na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Józefinie rozwój oświaty zapoczątkowały dwie placówki szkolne. Pierwsza szkoła została założona w roku szkolnym 1864/ 1865 w Hucie Żabiowolskiej. Pierwszym nauczycielem był Pan Zaremba. Była to szkoła rosyjska, w której uczono rachunków, języka zaborczego (rosyjskiego), i języka polskiego. Nauka odbywała się tylko w miesiącach zimowych od 800 do zachodu słońca. W 1909 roku budynek szkolny sprzedano. W 1922 roku ponownie otwarto szkołę w wynajętym budynku od Pana W. Pietraszka. Warunki szkolne były bardzo trudne, budynek był ciasny, niski z ciemną klasą. Nauka w szkole odbywała się już cały rok od 8:00 do 13:00 lub 14:00.

              W roku szkolnym 1927/28 z powodu małej ilości dzieci zamknięto IV oddział.

              Druga placówka szkolna powstała w 1906 roku w Wycinkach Osowskich. Pierwszą nauczycielką była Pani Eugenia Mroczek, która pracowała w tej szkole 4 lata, gdy wyjechała, z braku nauczyciela szkoła została zamknięta. W 1916 roku ponownie otwarto szkołę, którą w roku 1917 przeniesiono do folwarku w Żabiej Woli, nauczycielką wówczas była Pani Alfreda Dziewulska. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku szkoła wróciła do Wycinek Osowskich i została upaństwowiona. Nauczycielem tej szkoły został mianowany przez władze polskie Pan Wacław Gałązka. Do szkoły zapisało się 70 dzieci, które podzielono na dwa oddziały. W szkole tej nie było żadnego wyposażenia: ławek, stołu, tablicy. Rodzice wyposażyli w stoły i deski do siedzenia.

              W 1919 roku szkołę przeniesiono  do Osowca, gdzie wynajęto lokal u Pana M. Majewskiego.

              W roku 1927 na wniosek Inspektora Szkolnego Pana J. Mroczkowskiego odbyło się zebranie z okolicznymi mieszkańcami, na którym Inspektor przedstawił projekt połączenia rejonu szkolnego,  Osowca z rejonem szkoły w Hucie Żabiowolskiej. Propozycję tę społeczność przyjęła z entuzjazmem. Najlepszym miejscem na powstanie nowej 7-mio klasowej szkoły okazałą się działka w Józefinie należąca do Pana J. Wacławka. Gospodarze ze wsi Osowiec zamienili z panem Wacławkiem ziemię szkolną w Osowcu na ziemię w Józefinie. Po tej zamianie Pan W. Gałązka wydzierżawił plac na szkolnej ziemi gdzie własnym kosztem wybudował dom, w którym dwa mieszkania oddał na pomieszczenia szkolne.

              1.IX.1928 roku nastąpiło otwarcie 3 klasowej, 5-cio oddziałowej Szkoły Podstawowej w Józefinie. Kierownikiem tej szkoły został pan Wacław Gałązka. Do szkoły zapisało się 164 dzieci.

              W sierpniu 1929 roku Dozór Szkolny gminy Grodzisk przystąpił do budowy gmachu 7-mio klasowej Szkoły Powszechnej w Józefinie. W grudniu 1931 roku zakończono budowę  budynku szkolnego. W 1937 roku kierownikiem szkoły został pan Kazimierz Nowak.

              W czasie II wojny światowej już 8 września 1939 roku szkołę zajęli Niemcy. Zniszczyli bibliotekę szkolną, pomoce naukowe i sprzęt szkolny. Dzieci uczyły się geografii Guberni Generalnej i Wielkich Niemiec, wprowadzono do szkoły język niemiecki.

              Po wyzwoleniu w lutym 1945 roku w szkole zorganizowano uroczystość „Zawieszenie Godła Państwowego” w klasach.

              W 1957 roku obowiązki Kierownika szkoły zaczęła pełnić p. Beata Domeracka. Dzięki staraniom p. Domerackiej rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, któy został oddany do użytku w 1960 roku. W niedługim czasie do szkoły doprowadzono wodę i wykonano kanalizację. W 1969 r. zakończono pracę przy budowie centralnego ogrzewania.

              W 1975 roku Szkoła w Józefinie stała się Zbiorczą Szkołą Gminną, a ówczesny dyrektor Jan Wąsowski został Gminnym Dyrektorem Szkół.

              W tym roku  został obniżony stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej w Słubicy, która stała się filią Szkoły w Józefinie.

              W 1976 roku zakończono budowę „pawilonu socjalnego”, w którym mieściła się kuchnia szkolna, stołówka i świetlica.

              W 1979 roku zakończono budowę skrzydła szkolnego łączącego budynek szkolny z „pawilonem socjalnym”.

              W 1997 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą otwarto w 1999 roku równocześnie z otwarciem nowopowstałego gimnazjum. Z chwilą powstania gimnazjum Szkoła Podstawowa stała się szkołą 6-cio klasową.

              Ze względu na zły stan budynku w którym mieściła się świetlica szkolna, w 2001 roku rozebrano go. W 2005 roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkolnego. Po ukończeniu prac na parterze nowej części ulokowano świetlicę, stołówkę szkolną oraz pokój nauczycielski. Piętro zostało przeznaczone na sale dydaktyczne gimnazjum.

              W 2007 roku Szkoła Podstawowa w Józefinie zyskała godnego patrona. Po kilku miesiącach starań i przygotowań przyjęła imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Z uwagi na tragiczny wypadek, w którym poniosła śmierć jedna z nauczycielek, uroczyste nadanie imienia, połączone z wizytą znamienitych gości (m.in. Marka Michalaka, Przewodniczącego Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2009 roku Rzecznika Praw Dziecka), miało miejsce rok później.        

              Starania o unowocześnienie zaplecza informatycznego szkoły zostały zakończone sukcesem w 2008 roku. Od września młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie poznaje tajniki informatyki, wykorzystując nowoczesną pracownię informatyczną. Poza zajęciami uczniowie mogą korzystać z dwóch czytelni komputerowych z dostępem do Internetu.

             Od października 2009 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mogą korzystać z nowoczesnego „Orlika” – umiejscowionego na terenie szkolnym zespołu sportowego, złożonego z pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego. Inwestycja sfinansowana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz gminę Żabia Wola.

                 

                                                           Opracowano na podstawie kronik szkolnych

                                                                           

      Marzena Pytlak

     Janusz Wojtan