• Stop meningokokom!

    •            W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie w drugiej połowie roku szkolnego 2010/2011 dla klas I-VI był realizowany Program Edukacyjny pt. „Pierwszy Dzwonek”. Nasze działania powiązane były z Ogólnopolską Kampanią Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków”, skierowaną do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Realizatorem i koordynatorem projektu była Anna Wojtczak, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania.

               Objęcie programem dzieci w Szkole Podstawowej w Józefinie było przejawem troski o ich zdrowie i zwiększenie świadomości na temat podstawowych informacji zakażeń meningokokowych. Celem zajęć programowych było wskazanie i utrwalenie informacji na tematy :

     • drogi zakażenia meningokokami grupy C,
     • zasady profilaktyki zakażeń, pozwalających ustrzec się przed chorobami,
     • utrwalenie podstawowych zasad prawidłowego dbania o zdrowie.              

               Przeprowadzone zajęcia zawierały metodyczne pomysły, aby dzieci i młodzież lepiej zrozumiała przedstawiane zagadnienia. Do edukacji wykorzystane zostały ulotki, plakaty, film i warsztaty w czasie, których uczniowie zapoznali się:

     • z przebiegiem drogi kropelkowej - poprzez puszczanie baniek mydlanych, które obrazowo mogły uświadomić sposób rozprzestrzeniania się chorób drogą kropelkową,
     • z zasadami profilaktyki zakażeń – poprzez uzupełnienie karty indywidualnej zawierającej elementy promujące zdrowie,
     • z zasadami prawidłowych zachowań dbających o zdrowie  – poprzez rodzajowe scenki, które wskazywały jak postępować na co dzień aby móc uchronić się przed chorobą.

                Zakończenie programu odbyło się na apelu szkolnym, podczas którego dzieci i młodzież wcieliła się w różne role wykorzystując swoją interpretację zachowań. Tematy scenek to:

     • w gabinecie lekarskim – rola lekarza,
     • na urodzinach u kolegi – role uczestników spotkania,
     • w domu rodzinnym – rola rodziców.

               Powyższe scenki pozwalają z różnych punktów widzenia, odnieść się do bardzo ważnych zagadnień jakim są choroby i zdrowie.

               Świadomość w zakresie profilaktyki zakażeń, różnych grup społecznych w tym dzieci i młodzieży szkolnej może przyczynić się znacznie do zmniejszenia liczby chorych.