• Klub Bezpiecznego Puchatka

    • Uczniowie klas Ia i Ib naszej szkoły przystąpili do programu "Klub Bezpiecznego Puchatka". Jest to program edukacyjny, mający na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. W roku szkolnym 2013/2014 realizowana jest już V edycja programu i obejmuje ona swoim zasięgiem całą Polskę. 

           Jego misją jest edukowanie dzieci na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły, ale także w Internecie. Razem z "Klubem Bezpiecznego Puchatka" dzieci poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa:

     - nauczą się rozpoznawać przedmioty niebezpieczne, których używać mogą tylko pod nadzorem dorosłych, np. żelazko, nóż.

     - dowiedzą się jak bezpiecznie bawić się w szkole i na podwórku,

     -  poznają numery alarmowe i dowiedzą się jak reagować w sytuacji zagrożenia,

     - nauczą się zasad ruchu drogowego, poznają znaki i sygnalizację świetlną,

     - nauczą się bezpiecznych zachowań w domu, np. nieotwierania drzwi nieznajomym,

     - nauczą się bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu,

     - poznają zasady bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły, w Internecie. 

               W dniach 18-22 listopada dzieci wezmą udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa.

     Program realizowany będzie przez cały rok szkolny.

               Po przeprowadzeniu zajęć oraz po przyniesieniu wypełnionych przez dzieci książeczek, a także udziale w Wielkim Teście Bezpieczeństwa, szkoła otrzyma prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

               Program przygotowany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z biurem Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy nad programem sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratorium Oświaty.