• Konkurs na najlepszą klasę w szkole

    • Wykaz zadań jakie będą brane pod uwagę w konkursie

     „Najlepsza klasa w szkole”

     przeprowadzanym przez Samorząd Uczniowski

     1. Ocena dyżurów szkolnych klas ( punkty 0 - 6 )
     2. Ustawianie się klas po dzwonku ( punkty 0 – 5 )
     3. Strój galowy na uroczystościach szkolnych i apelach ( -1 punkt za każdy brak stroju w klasie)
     4. Średnia ocen klas po każdym semestrze (średnia roczna) - ( punkty od 1 do 6 )
     1. Oceny wzorowe z zachowania ( procentowo) (punkty od 1 – 6 )
     2. Czytelnictwo ( punkty od 1 do 6 )
     3. Zadania ogłaszane przez Samorząd Uczniowski:

      

     -  Góra Grosza ( równo po 5 punktów dla każdej klasy )

     -  Zbiórka makulatury ( punkty od 1 do 6 )

     -  Zostań świętym Mikołajem ( równo po 5 punktów dla każdej klasy )

     -  Konkurs na najładniejszą kartę świąteczną ( punkty od 1 do 6 )

     -  Udział w akcjach na rzecz WOŚP (równo po 5 punktów dla każdej klasy)

     -  Przygotowanie akademii przez klasy ( każda 10 pkt)

     -  Udział w akademii uczniów z innej klasy niż ta, która ją przygotowywała 5 pkt)

     -  Przygotowanie przedstawień dla uczniów całej szkoły ( 5 pkt )

     -  Udział uczniów w ważnych konkursach przedmiotowych w szkole i poza szkołą  ( 5 pkt )

     -  Różne inne zadania zlecone przez Dyrektora szkoły ( 5 pkt ).

     -  Czynna, udokumentowana pomoc koleżeńska ( każda pomoc za 1 pkt )

     -  Udział uczniów w tworzeniu gazetki szkolnej (5 pkt na semestr dla klasy ).

      

     WYNIKI KONKURSU "NAJLEPSZA KLASA W SZKOLE" W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

      

     Klasa V(wych. J. Wojtan) - 229 pkt. (I miejsce)

     Klasa VI(wych. E. Wykrota) - 195 pkt. (II miejsce) 

     Klasa IVA (wych. M. Pater) - 173 pkt. (III miejsce)

      

      

     WYNIKI KONKURSU "NAJLEPSZA KLASA W SZKOLE" W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

      

     Klasa IVB (wych. A. Wojtan) - 304 pkt. (I miejsce)

     Klasa IV(wych. L. Wawrzkiewicz) - 262 pkt. (II miejsce) 

     Klasa VB (wych. J. Wojtan) - 255 pkt. (III miejsce)

     Klasa VA (wych. U. Skorupińska) - 239 pkt. (IV miejsce)

     Klasa VIB (wych. J. Walerysiak) - 224 pkt. (V miejsce)

     Klasa VIA (wych. G. Cichecka) - 210 pkt. (VI miejsce)