• Pielęgniarka szkolna

    • Anna Wojtczak, Grażyna Gajewska

      

     godziny pracy:

     poniedziałek: 800 - 1500

     wtorek: 800 - 1500

     środa: 800 - 1500

     czwartek: 800 - 1500

     piątek: 800 - 1500

      

     Pielęgniarka szkolna zajmuje się organizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętą obowiązkiem szkolnym.

     Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

     • wykonywanie i interpretację testów przesiewowych;
     • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
     • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
     • udzielanie pomocy przed lekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
     • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych w szkole;
     • prowadzenie u uczniów kl. I-IV grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym;
     • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
     • w porozumieniu z dyrektorem szkoły i na podstawie zgody rodziców przeprowadzenie kontroli czystości wśród uczniów;
     • pogadanki dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

     Pielęgniarka szkolna współpracuje z:

     • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej;
     • lekarzem dentystą;
     • pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarką środowiskowo-rodzinną);
     • opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
     • dyrektorem szkoły;
     • radą pedagogiczną;
     • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.