• Konkursy

    •  Harmonogram konkursów przedmiotowych (pdf)

      Regulamin i program merytoryczny konkursów dostępny na stronie:

      http://www.konkursy.mscdn.eu/

      

      

     Konkurs "Dać szansę"

          Do udziału w konkursie zgłosiły się dwie szkoły, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach. Konkurs adresowany był do uczniów z obniżoną sprawnością grafomotoryczną. Wzięło w niej udział ośmiu uczniów. Konkurs został rozstrzygnięty na dwóch poziomach: kl. I – III oraz IV- VI. Decyzją komisji konkursowej wyłoniono następujących zwycięzców:

     Kl. I – III

     1. miejsce: Weronika Ciesielska, SP w Skułach

     2. miejsce: Kinga Gabrysiak, SP w Skułach

     3. miejsce: Maks Bigos, SP w Józefinie

      

     KL. IV – VI

     1. miejsce: Mateusz Wasilewski, SP w Józefinie

     2. miejsce: Łukasz Kamiński, SP w Skułach

     3. miejsce: Jarosław Czarnecki, SP w Skułach

      

     Organizatorka konkursu:

     Sylwia Kwiecień

      

      

     Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla klas I- III pt. „ Złota Polska Jesień”

     Zapraszamy uczniów i wychowawców do udziału w konkursie plastycznym o tematyce jesiennej.

      

     ETAP I

          Uczniowie w klasach namalują farbami prace  plastyczne o tematyce jesiennej. Prace wykonywane są na dowolnych formatach papieru. Wychowawca klasy wybiera 3 osoby, które wykonały najciekawsze i najładniejsze prace. Uczniowie ci wezmą udział w konkursie szkolnym.

          Nauczyciel przekazuje  informacje o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etap do organizatorów konkursu – Lilla Marszałek, Anna Stelmach do dnia 5 listopada 2014r.

     Etap II

     1.Uczniowie zakwalifikowani do  II etapu przystąpią do konkursu w szkole w dniu 6 listopada o godz. 8.30

     2.  Uczniowie wykonają w szkole  prace plastyczne  o tematyce jesiennej  farbami plakatowymi na papierze A3 .

     3. Organizatorzy zapewniają farby plakatowe, palety,  papier i pędzle.

     4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma przydzielony numer, którym  będzie oznaczona jego praca.

     5. Wskazane jest,  by uczestnicy konkursu mieli fartuszki lub podkoszulki zabezpieczające przed pobrudzeniem farbami.

          

          Prace plastyczne zostaną ocenione prze komisję w składzie:

     p. Marzena Pytlak

     p. Agnieszka Świeczka

     p.  Anna Stelmach

      

     Skala oceniania:

     1. Realizacja tematu  ( 0-2pkt.)
     2. Wykorzystanie całej powierzchni kartki (0 – 2)
     3. Użycie barw jesiennych  (0 – 2pkt.)
     4. Estetyka pracy   ( 0 – 2pkt.)
     5. Wrażenie  ogólne pracy  ( 0 – 3pkt.)

      

          Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy i drobne upominki.

      

          W ramach przeprowadzonego konkursu wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i słodycze. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Święta Jesieni dnia 13.11.2014r.

      

     Święto Jesieni
     (13.11.2014r. godz. )

     W czasie spotkania  klas  I – III  uczniowie każdej klasy zaprezentują wykonaną przez siebie Panią Jesień. Praca powinna być wykonana przez dzieci z różnorodnych materiałów ( w tym materiału przyrodniczego) Format i wielkość pracy – dowolna.

      

     Każda klasa przedstawi jedną piosenkę lub wierszyk o tematyce jesiennej.

      

                                                                                      Organizatorzy    
                                                                                    Lilla  Marszałek
                                                                                    Anna Stelmach

      

     Regulamin i program merytoryczny konkursów dostępny na stronie:

      http://www.konkursy.mscdn.eu/

      

     WARSZTATY ŻABIOZLOTOWE 2011

               W maju 2011 uczestniczyliśmy wraz z uczniami innych szkół podstawowych z terenu naszej gminy w "Warsztatach Żabiozlotowych" - spotkaniu w Domu Kultury w Żabiej Woli. Tam, wspólnie z innymi, pod kierownictwem p. Karoliny Zaremby, wyklejaliśmy dużą żabkę. Bawiliśmy się filcem, klejem, papierami... Na szczęście nie ubrudziliśmy się za bardzo.

               Efekty naszej pracy zostały docenione przez p. Danutę Wiczuk - Nowajczyk (Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli), p. Halinę Krajewską (Kierownik GBP w Żabiej Woli) oraz p. Andrzeja Jendrycha (założyciel Mini Muzeum Żaby). Otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek.

               Było bardzo fajnie. Ciekawe, czy na następnym "Żabim Zlocie" znowu będziemy coś wyklejać... 

      

     WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ!

               W dniu  25 maja  2011 roku w  Otwocku  odbyło się  podsumowanie  XVIII edycji konkursu wojewódzkiego pt. "Wydajemy własną  książkę", w  którym udział  wzieło  jedenaścioro dzieci z  klasy "0" ze Szkoły  Podstawowej imienia  Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Dzieci wykonały książki pod kierunkiem nauczyciela Pani Elżbiety Żurawskiej-Witosińskiej .

               Książki  były oceniane  w  3 kategoriach: literackiej, edytorskiej  i  plastycznej.

               Na  180 nadesłanych książek nagrodę główną w kategorii literackiej otrzymał  Wiktor Gębarski. Wyróżnienia otrzymali: Milena Nakonieczna oraz Julia  Kowalska w kategorii edytorskie, Konrad Parol  otrzymał wyróżnienie w kategorii  plastycznej. Wyróżnione  dzieci  w  nagrodę otrzymały  książki  i  dyplomy, a  pozostałe - podziękowania  za  udział  w konkursie. Po uroczystości oficjalnej  odbyło  się wspólne ognisko  połączone z pieczeniem  kiełbasek.

               Dla dzieci było to wielkie przeżycie. Były bardzo dumne, że jako najmłodsze dzieci mogły godnie reprezentować swoją szkołę. 

      

     KONKURS O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z JANEM PAWŁEM II

              Z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, pani Lidia Pytlak ogłosiła konkurs „Wiedzy o Janie Pawle II” dla wszystkich chętnych z klas IV-VI. Konkurs odbył się w naszej szkole 6 maja. Do konkursu zgłosili się: Adrian Bałut, Klaudia Bartkiewicz, Maciej Brzeziński, Patrycja Chmielewska, Damian Feliciak, Monika Folwarska, Paulina Grabowska, Magda Kępa, Weronika Klimiuk, Patrycja Kowalska, Klaudia Niewolewska, Paulina Sajak, Bartosz Stachecki, Julia Urbańska, Patrycja Wigier, Dawid Włodarczyk.

               Komisja w składzie: p. dyrektor – Marzena Pytlak, p.pedagog – Maciej Dziewicki, p. katechetka – Małgorzata Muranowicz miała ciężkie zadanie ocenić wiedzę uczestników, bo wszyscy wykazali się ogromną wiedzą o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. Jednak jak przystało na każdy konkurs i w tym razem wyłoniono zwycięzców.  I miejsce zajęli: Monika Folwarska, Bartosz Stachecki, Julia Urbańska, Dawid Włodarczyk, II miejsce – Adrian Bałut, III miejsce – Magda Kępa.    

              Dla pozostałych uczestników były również dyplomy uczestnictwa i nagrody pocieszenia.     

      

     W ZGODZIE Z EKOLOGIĄ

                 W kwietniu b.r. na terenie Żabiej Woli (Lasek Żabiowolski oraz Dom Kultury w Żabiej Woli) odbył się Piknik Ekologiczny, organizowany przez LGD "Ziemia Chełmońskiego".

               Udział w nim wzięło 13 uczniów naszej szkoły. Dbaliśmy o czystość Lasku Żabiowolskiego, braliśmy udział m.in. w konkursie dotyczącym ekologii. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Magda Kępa (kl. VIa) oraz Zuzanna Motylińska (kl. Va), które zajęły II i III miejsce w powyższym konkursie, w którym udział wzięli reprezentanci 6 szkół zaproszonych do udziału w Pikniku Ekologicznym.

               Zwieńczeniem ciekawego dnia było ognisko z kiełbaskami oraz ciepła herbata, ciesząca się dużym powodzeniem wśród uczniów. 

      

     O CHEŁMOŃSKIM WIEMY WSZYSTKO!

                 Dnia 11 kwietnia 2011 roku odbył się XII Gminny Turniej Wiedzy o Józefie Chełmońskim "Serce - za serce" o Puchar Przechodni Dyrektora Gimnazjum im. J. Chełmońskego w Józefinie. Tegoroczne zmagania były II edycją turnieju. Zwycięzcami konkursu została drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie w składzie: Magda Kępa, Monika Folwarska, Bartosz Stachecki.

               Wielokrotnie zwyciężająca szkoła w dowód uznania otrzymała puchar przechodni I edycji turnieju na własność.

               Turniej Wiedzy o Józefie Chełmońskim ma juz wieloletnią tradycję. Organizowany jest przez Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie. Uczestnicy konkursu walczą o puchar przechodni ufundowany przez Radę Rodziców gimnazjum. W szranki staja wszyscy chętni uczniowie klas szóstych ze szkół podstawowych z terenu gminy Żabia Wola. Konkurs składa się z dwóch etapów: wewnątrzszkolnego (mającego na celu wyłonienie reprezentacji szkoły) oraz finałowego, odbywającego się w Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie. Celem turnieju jest poznanie przez szóstoklasistów życia i twórczości Józefa Chełmońskiego, patrona gimnazjum, które po wakacjach stanie się szkoła uczestników konkursu. 

              

      

     MITOLOGICZNY BÓJ O LIŚCIE LAUROWE

               W kwietniu bieżącego roku bibliotekarze szkolni ogłosili konkurs czytelniczy pod tytułem: „Mitologia Jana Parandowskiego”. Był on adresowany do uczniów klas V i VI..

               Jednym z celów turnieju było zapoznanie uczniów ze związkami frazeologicznymi pochodzącymi z mitologii i funkcjonującymi czynnie w języku polskim (np. „syzyfowa praca” , „pięta Achillesa” , „stajnia Augiasza” itp.) oraz kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.

               Do przeprowadzonego dnia 12 maja bieżącego roku konkursu przystąpiło 11 uczniów. W komisji konkursowej zasiedli:

     • Zofia Witalewska
     • Aneta Woźniak
     • Anna Wojtan

               Zawodnicy mogli uzyskać maksymalnie 38 punktów.

               Po zakończeniu konkursu zostali wyłonieni jego laureaci. Pierwszą nagrodę zdobyła Joanna Skłodowska, reprezentantka klasy VIb, zdobywając 35 punktów. O dwa punkty mniej uzyskała laureatka drugiego miejsca, Zuzanna Motylińska, uczennica klasy Va. Brązowy medal zasłużenie należał się Weronice Wacławek, reprezentującej klasę Vb, zdobywczyni 29 punktów. 

      

     DAWNO, DAWNO TEMU...

                W dniu 5.01.2011 roku dzieci z klas 0 - III uczestniczyły wraz z opiekunem, p. Elżbietą Żurawską-Witosińską, w uroczystości podsumowującej powiatowy konkurs czytelniczy pt. "Dawno, dawno temu...", zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną. Uroczystość ta odbyła się w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

               Nasi reprezentanci zostali dostrzeżeni przez wymagające jury. Eryk Migda z kl. IAzajął I miejsce, laureatami trzeciego miejsca zostali: Patrycja Nalewajko i Olimpia Chimko (duet) z kl. IIAoraz Maria Strycharska - Gać (kl. IIIB). Wyróżnienia otrzymali: Julia Kowalska i Filip Liwanowski (kl. "0"), Martyna Sosnowska (kl. IIIA), Julia Szadkowska i Oliwia Kobuz (kl. IIIB).  Dzieci, które zajęły czołowe miejsca, otrzymały w nagrodę pięknie wydane książki oraz dyplomy. Wyróżnieni otrzymali bardzo ładne dyplomy. Nagrodą za uczestnictwo w konkursie była bezpłatna projekcja filmu pt. "Opowieści na dobranoc".

               Dzieci zgodnie przyznały, że konkurs był bardzo ciekawy i warto było się trochę potrudzić, by móc reprezentować na nim naszą szkołę. 

      

      

     TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH                     
     W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

      

      

     Konkurs

      

     I etap
     (szkolny)

     godz. 12°°

     Ostateczny termin zgłaszania drogą elektroniczną uczniów zakwalifikowanych  do II etapu  

     Termin ogłoszenia  listy uczniów zakwalifikowanych, po weryfikacji,
      do II etapu (rejonowego)

     II etap
      (rejonowy)

     godz. 10°°

     sobota

     Termin ogłoszenia  listy uczniów  
     zakwalifikowanych do  III etapu (wojewódzkiego)

     piątek

     III etap

     (wojewódzki)

     godz. 10°°

     sobota                  

     Termin ogłoszenia  list laureatów
      i finalistów
     poszczególnych konkursów

     piątek

      

     polonistyczny

     18 października 2010 r. - poniedziałek

     25 października 2010 r. - poniedziałek

     3 listopada 2010 r.
      - środa

     20 listopada 2010r.

     03 grudnia 2010 r.

     8 stycznia 2011 r.

     19 stycznia 2011 r.

      

     matematyczny

     20 października 2010 r. -  środa

     27 października 2010 r. - środa

     5 listopada 2010 r.
      - piątek

     27 listopada 2010r.

     10 grudnia 2010 r.

     15 stycznia 2011 r.

     26 stycznia 2011 r.

      

     przyrodniczy

     22 października 2010 r. - piątek

     29 października 2010 r. - piątek

     8 listopada 2010 r.
      - poniedziałek

     4 grudnia 2010 r.

     17 grudnia 2010 r.

     22 stycznia 2011 r.

     02 lutego 2011 r.

      

     Regulamin i program merytoryczny konkursów przedmiotowych dostępny na stronie http://www.kuratorium.waw.pl/pl/site/495/informacje-o-konkursach-przedmiotowych.html.