• OWL - informacje

    • Wyniki międzyszkolnego konkursu "OWL 2019"

          Konkurs obejmował wiadomości z zakresu leksyki, gramatyki oraz kultury krajów angielskojęzycznych

     W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Józefiny i Skuł. Laureatami zostali uczniowie:

     Klasa V

     1 miejsce Szymon Batory , Oliwia Ratajczyk – S.P w Józefinie

     2 miejsce Amelia Piątkowska – S.P w Józefinie

     3 miejsce Jakub  Mirgos – S.P w Skułach

     Klasa VI

     1. miejsce Bartosiak Barbara – S.P w Józefinie
     2. miejsce Księżopolska Aleksandra – S.P w Józefinie
     3. miejsce Paćko Kacper – S.P w Józefinie

     Klasa VII

     1 miejsce Janoska Aleksandra – S.P w Józefinie

     2 miejsce Dominika Knaś – S.P w Skułach

     3 miejsce  Weronika Bogucka, Franciszek Górecki – S.P w Józefinie

     Klasa VIII

     1 miejsce Julia Tracz - S.P w Józefinie

     2 miejsce Stanisław Wójcik - S.P w Józefinie

     3 miejsce Maciej Fidecki - S.P w Józefinie

      

     Wyniki międzyszkolnego konkursu OWL 2017

     W dniu 4.04.17 w naszej szkole odbył się już kolejny raz Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego. Do rywalizacji oprócz uczniów z naszej szkoły stanęli uczniowie ze szkoły w Skułach, Ojrzanowie, Książenic, Lutkówki oraz Szkoła nr 2 z Grodziska Mazowieckiego. Konkurs trwał 45 minut, a oto jego długo oczekiwane wyniki:W kat – Kruszewska Kinga- (S.P Książenice) -38,5/41p

     2.miejsce

     egorii klas IV:

     1. miejsce – Stradomska Hanna -40,5/51 (S.P Książenice)

     2. miejsce – Bartosiak Barbara – (S.P Józefina), Wysokińska Liliana (S.P Ojrzanów) – 32/51p

     3. miejsce – Paćko Kacper – (S.P Józefina) -30/51p

     W kategorii klas V:

     1.miejsce – Lenarczyk Krzysztof – (S.P Książenice) – 44/44p

     2.miejsce – Janoska Aleksandra – (S.P Józefina) - 42/44p

     3.miejsce – Olkowska Aleksandra – (S.P nr 2) – 39/44p

     Wyróżnienia: Kulhawik Oskar – (S.P Skuły) – 36/44p, Górecki Franciszek – (S.P Józefina) 34/44p, Jedynak Aleksandra - (S.P nr 2) – 32/44p

     W kategorii klas VI:

     1.miejsce

     –Marciniak Arkadiusz – (S.P Józefina) – 36/41p

     3.miejsce – Makowski Mateusz - (S.P nr 2) – 34,5/41p

     Wyróżnienia; Nawrocki Filip 32,5/41, Fidecki Maciej 30/41, Tomczak Hanna 30/41

      

     Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 21 czerwca o godz. 10.00

     Wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

      

      

       

     REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OWL 2017

      

     • ORGANIZATOR

     Organizatorem gminnego konkursu języka angielskiego jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Konkurs odbywa się pod patronatem wójta Gminy Żabia Wola.

     • CELE KONKURSU

     - doskonalenie znajomości języka angielskiego

     - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

     -  wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów

     • UCZESTNICY

     Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych z terenu naszej gminy

      i gmin ościennych.

     • ZASADY I PRZEBIEG KONKURUSU

     Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym

     Etap I

     Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Nauczyciele powinni samodzielnie wyłonić po dwóch przedstawicieli z klasy IV, V, VI. Zgłoszenia uczniów,

     którzy zakwalifikowali się do etapu II zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy spjozefina@zabiawola.pl  do dnia 20.03 2017 roku.

     ETAP II

     Finał konkursu odbędzie się 04 kwietnia 2017 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Czas przeznaczony na zadania konkursowe to 45 minut, liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

     • ZAKRES PROGRAMOWY

     Testy konkursowe do etapy II przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Józefinie.
     Zadania konkursowe będą obejmowały materiał kl. IV-VI zawarty w podstawie programowej. Mają one na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu:

     • gramatyki (czasy present simple, continuous, present perfect, past simple, past continuous, future simple, czasowniki modalne can, must, have to, liczebniki główne i porządkowe, przymiotniki - stopniowanie)
     • słownictwa (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody)
     • reagowania językowego, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie

      

     • NAGRODY

     Każdy uczestnik etapu II otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci 3 pierwszych miejsc  otrzymają nagrody rzeczowe. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się przed zakończeniem roku szkolnego, a laureaci i ich nauczyciele zostaną o tym poinformowani.

     • JURY

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie: po jednym nauczycielu z każdej ze szkół i przewodniczący nauczyciel szkoły organizującej konkurs. Komisja ma prawo do podejmowania rozstrzygających decyzji w sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem. Przewodniczący komisji ma głos decydujący.

     •  POSTANOWIENIA KONCOWE

     Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są przez koordynatorów konkursu: p. Lilianę Wawrzkiewicz i p. Edytę Wykrotę (468578277)

      

      

     ..........

     Znamy już wyniki szkolnego etapu szkolnego konkursu języka angielskiego OWL 2016.

      

     W kategorii klas IV:

     1. Aleksandra Janoska 51 p
     2. Mateusz Majek 48,5 p
     3. Bartłomiej Wroński 43 p
     4. Weronika Bogucka 41 p

     W kategorii klas V:

     1. Stanisław Wójcik 43 p
     2. Arek Marciniak 41 p
     3. Górecki Tomasz 36 p
     4. Przemysław Kowal 35,6 p
         

     W kategorii klas VI:

     1. Aleksandra Kopeć 31 p
     2. Ciomcia Adam 26,5 p
     3. Wacławek Wiktoria 26 p
     4. Folwarska Natalia 24,5 p


          Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w finałowym etapie konkursu.

      

      

     REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO "OWL 2016"

      

     • ORGANIZATOR

     Organizatorem gminnego konkursu języka angielskiego jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Konkurs odbywa się pod patronatem wójta Gminy Żabia Wola.

     • CELE KONKURSU

     - doskonalenie znajomości języka angielskiego

     - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

     -  wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów

     • UCZESTNICY

     Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych z terenu naszej gminy i gmin ościennych.

     Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy sp_jozefina@zabiaw.pl do dnia 18.03  marca 2016 roku.

     • ZASADY I PRZEBIEG KONKURUSU

     Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym

     ETAP I

     Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Materiały do etapu szkolnego w formie testów zostaną dostarczone do szkół drogą elektroniczną, najpóźniej na dwa dni przed konkursem. Etap szkolny odbędzie się 23 marca 2016.

      o godz.  9.00 i trwać będzie 45 minut. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona.

     Nazwiska czterech najlepszych uczniów z każdego oddziału i uzyskaną liczbę punktów (ale nie mniejszą niż połowa możliwych do zdobycia) wraz z nazwiskiem nauczyciela przygotowującego do konkursu należy przesłać do 11 kwietnia 2016.

     ETAP II

     Finał konkursu odbędzie się 22 kwietnia 2016 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     • ZAKRES PROGRAMOWY

     Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Józefinie.
     Zadania konkursowe będą obejmowały materiał kl. IV_VI zawarty w podstawie programowej. Mają one na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu:

     • gramatyki (czasy present simple, continuous, present perfect, past simple, past continuous, future simple, czasowniki modalne can, must, have to, liczebniki główne i porządkowe, przymiotniki - stopniowanie)
     • słownictwa (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody)
     • reagowania językowego
     • czytanie ze zrozumieniem
     • słuchanie
     • NAGRODY

     Każdy uczestnik etapu II otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci 3 pierwszych miejsc  otrzymają nagrody rzeczowe.

     • JURY

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie: po jednym nauczycielu z każdej ze szkół i przewodniczący nauczyciel szkoły organizującej konkurs. Komisja ma prawo do podejmowania rozstrzygających decyzji w sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem. Przewodniczący komisji ma głos decydujący.

     •  POSTANOWIENIA KONCOWE

     Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są przez koordynatorów konkursu

     p. Lilianę Wawrzkiewicz i p. Edytę Wykrotę (468578277)

     Literatura :

     • Podręczniki do nauki języka angielskiego na II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej dopuszczone przez MEN,
     • Podręczniki do nauki gramatyki języka angielskiego
     • Repetytoria języka angielskiego

      

      

      

     LAUREACI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OWL 2015

      

          W dniu 30.04.2015 o godz. 9.00 czterdziestu uczniów klas IV-VI ze szkół, które zgłosiły chęć udziału w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego OWL 2015,  zmierzyło się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności językowe z zakresu słuchania, czytania i reagowania językowego. Test przebiegał w dwóch salach i trwał 45 minut.

          Znamy już laureatów tegorocznej edycji konkursu OWL 2015. Gratulujemy laureatom i ich nauczycielom, chcemy podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy etapu międzyszkolnego zostaną zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród i dyplomów uczestnictwa.

          W tym roku po raz pierwszy konkurs został objęty patronatem  przez panią Wójt Gminy Żabia Wola - Halinę Wawruch.

          A oto lista laureatów:

     Klasa V

     I miejsce - Bartosz Rybarczyk 58,5 p. - S.P im. Leonardo da Vinci w Książenicach

     II miejsce - Aleksandra Kopeć 57,5 p. -S.P im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     III miejsce - Weronika Poprawa 55,5 p - S.P nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

      

     Klasa IV

     I miejsce  - Filip Nawrocki 69 p - S.P nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

     II miejsce - Martyna Gajek 68 p - S.P nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

     III miejsce - Mateusz Kasperek 66 p. - S.P nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

      

     Klasa VI

     I miejsce - Wiktoria Tyszka 61 p - - S.P nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

     II miejsce - Maciej Kozicki 60,5 p - S.P im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     III miejsce - Zofia Olender 57,5 - S.P im. Marii Dziewulskiej w Ojrzanowie

      

                                                                Liliana Wawrzkiewicz/Edyta Wykrota

      

      

     ZNAMY JUŻ LAUREATÓW OWL 2014!

      W dniu 29.04.2014 został przeprowadzony międzyszkolny konkurs języka angielskiego OWL 2014. Brało w nim udział 28 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 z Grodziska Mazowieckiego.

          Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące słownictwa, komunikacji oraz sprawdzające czytanie ze zrozumieniem przez 45 minut. Po upływie czasu komisja sprawdzała testy.

          Miło nam ogłosić laureatów międzyszkolnego konkursu języka angielskiego OWL 2014.

     W kategorii klas IV:

     1. miejsce: Biernat Martyna - S. P nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
     2. miejsce: Wysokińska Gabriela - S.P w Ojrzanowie
     3. miejsce: Manowska Wiktoria - S.P w Ojrzanowie

      

     W kategorii klas V:

     1. miejsce: Kozicki Maciej - S.P w Józefinie,
     2. miejsce: Żak Jakub – S.P. w Józefinie, Kiliam Megan - S.P. nr 2 w Grodzisku Mazowieckim,
     3. miejsce: Olender Zofia – S.P w Ojrzanowie.

      

     W kategorii klas VI:

     1. miejsce Korbecka Natalia -S.P nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
     2. miejsce Wajnert  Natalia - S.P nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
     3. miejsce Tyszkowska Zuzanna – S.P w Józefinie, Rutkowski Hubert  - S.P w Józefinie.

      

          Laureaci 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymali nagrody i dyplomy, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów do konkursu: Panu Tadeuszowi Biegale – Kikuyu, panu Zbigniewowi Arczyńskiemu, pani Wysokińskiej, pani Agacie Stępniewskiej oraz panu Sławomirowi Księżyckiemu.

          Tegoroczne testy i klucze odpowiedzi wkrótce zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły.

                                                                                                   Liliana Wawrzkiewicz, Edyta Wykrota

      

      

     ARKUSZE TESTOWE KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OWL 2014

     Gminny_konkurs_jezyka_angielskiego_OWL_2014_klasa_V.pdf

     Gminny_konkurs_jezyka_angielskiego_OWL_2014_klasa_VI.pdf

      

     REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OWL 2014

     1. ORGANIZATOR

     Organizatorem gminnego konkursu języka angielskiego jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     1. CELE KONKURSU

     - doskonalenie znajomości języka angielskiego

     - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

     -  wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów

     1. UCZESTNICY

     Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych z terenu naszej gminy

     Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy sp_jozefina@zabiawola.pl do dnia 14 marca 2014 roku.

     1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURUSU

     Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.

     Etap I

     Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Materiały do etapu szkolnego w formie testów zostaną dostarczone do szkół drogą elektroniczną, najpóźniej na dwa dni przed konkursem. Etap szkolny odbędzie się 3 kwietnia 2014

      o godz.  9.00 i trwać będzie 45 minut. Liczba uczestników etapu szkolnego   jest nieograniczona.

     Nazwiska dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy i uzyskaną liczbę punktów (ale nie mniejszą niż połowa możliwych do zdobycia) wraz z nazwiskiem nauczyciela przygotowującego do konkursu należy przesłać do 20  kwietnia 2014.

     ETAP II

     Finał konkursu odbędzie się 29 kwietna 2013 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie.

     1. ZAKRES PROGRAMOWY

     Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Józefinie.
     Zadania konkursowe będą obejmowały materiał kl. IV_VI zawarty w podstawie programowej. Mają one na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu:

     • gramatyki (czasy present simple, continuous, present perfect, past simple, past continuous, future simple, czasowniki modalne can, must, have to, liczebniki główne i porządkowe, przymiotniki - stopniowanie)
     • słownictwa (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody)
     • reagowania językowego
     • czytanie ze zrozumieniem
     1. NAGRODY

     Każdy uczestnik etapu II otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci 3 pierwszych miejsc  otrzymają nagrody rzeczowe.

     1. JURY

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie: po jednym nauczycielu z każdej ze szkół i przewodniczący nauczyciel szkoły organizującej konkurs. Komisja ma prawo do podejmowania rozstrzygających decyzji w sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem. Przewodniczący komisji ma głos decydujący.

     1.  POSTANOWIENIA KONCOWE

     Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są przez koordynatorów konkursu

     p. Lilianę Wawrzkiewicz i p. Edytę Wykrotę (468578277)

     Literatura :

     1. Podręczniki do nauki języka angielskiego na II etapie edukacyjnym w szkole     podstawowej dopuszczone przez MEN,
     2. Podręczniki do nauki gramatyki języka angielskiego
     3. Repetytoria języka angielskiego

      

     OGŁASZAMY WYNIKI KONKURSU!

               W dniu 25.04.2013 uczniowie klas IV-VI  ze Szkół Podstawowych ze Skuł, Ojrzanowa jaki i naszej szkoły zmagali się przez 45 minut  z pytaniami dotyczącymi kultury krajów anglosaskich jak również zagadnieniami gramatycznymi.  Poniżej lista laureatów Gminnego Konkursu Języka Angielskiego OWL 2013.  Zarówno zdobywcy 4 pierwszych miejsc z każdej klasy jak również pozostali uczestnicy  otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów Konkursu. Dziękujemy zarówno uczniom jak i nauczycielom za ich zaangażowanie i udział w konkursie.

                                                                                                   Opracowanie:  Edyta Wykrota, Liliana Wawrzkiewicz                                                                                   

     Klasa IV

     1 m-ce Chmielewska Marta kl.IVB S.P w Józefinie

     2. m-ce Chimko Olimpia kl.IVa S.P w Józefinie

     2. m-ce Zofia Olender  kl.IV S.P w Ojrzanowie

     3. m-ce Zak Jakub kl. IVa S.P w Józefinie

     3. m-ce Kowalska Emilia KL IV S.P w Skułach

     Klasa V

     1. m-ce Maciocha Kacper kl. Va S.P w Józefinie

     2 m-ce Kucharska Julia kl. Va S.P w Józefinie

     3 m-ce Lachowicz Anna kl. Va S.P w Józefinie

     3 m-ce Mirgos Martyna KL V S.P w Skułach

     Klasa VI

     1. m-ce Julia Pszczolińska  kl. VI S.P w Ojrzanowie

     1. m-ce Wykrota Kacper kl. VIB S.P w Józefinie

     2  m-ce Narojczyk Karolina kl. VIA S.P w Józefinie

     3  m-ce Rylska Katarzyna kl.VIA S.P w Józefinie

     3  m-ce Pawlak Karolina kl. VI S.P w Skułach

      

      

     REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OWL 2013

     1. ORGANIZATOR

     Organizatorem gminnego konkursu języka angielskiego jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     1. CELE KONKURSU

     - doskonalenie znajomości języka angielskiego

     - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

     -  wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów

     1. UCZESTNICY

     Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych z terenu naszej gminy

     Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy sp_jozefina@zabiaw.pl do dnia 15 lutego 2013 roku.

     1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURUSU

     Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.

     Etap I

     Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Materiały do etapu szkolnego w formie testów zostaną dostarczone do szkół drogą elektroniczną, najpóźniej na dwa dni przed konkursem tj. 22 marca 2012. Etap szkolny odbędzie się 26 marca o godz.  9.00 i trwać będzie 45 minut. Liczba uczestników etapu szkolnego   jest nieograniczona.

     Nazwiska dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy i uzyskaną liczbę punktów wraz z nazwiskiem nauczyciela przygotowującego do konkursu należy przesłać do 20 kwietnia 2013.

     ETAP II

     Finał konkursu odbędzie się 25 kwietna 2013 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie.

     1. ZAKRES PROGRAMOWY

     Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Józefinie.
     Zadania konkursowe będą obejmowały materiał kl. IV_VI zawarty w podstawie programowej. Mają one na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu:

     • gramatyki (czasy present simple, continuous, present perfect, past simple, past continuous, future simple, czasowniki modalne can, must, have to, liczebniki główne i porządkowe, przymiotniki - stopniowanie)
     • słownictwa (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody)
     • reagowania językowego

     Natomiast na etapie II dodatkowo sprawdzana będzie wiedza dotycząca  krajów angielskojęzycznych. Przykładowe pytania zostaną udostępnione zainteresowanym szkołom.

     1. NAGRODY

     Każdy uczestnik etapu II otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

     1. JURY

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie: po jednym nauczycielu z każdej ze szkół i przewodniczący nauczyciel szkoły organizującej konkurs. Komisja ma prawo do podejmowania rozstrzygających decyzji w sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem. Przewodniczący komisji ma głos decydujący.

     1.  POSTANOWIENIA KONCOWE

     Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są przez koordynatorów konkursu, p. Lilianę Wawrzkiewicz i p. Edytę Wykrotę (468578277)

     Literatura :

     1. Podręczniki do nauki języka angielskiego na II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej dopuszczone przez MEN,
     2. Podręczniki do nauki gramatyki języka angielskiego
     3. Repetytoria języka angielskiego

      

     Opracowała: Liliana Wawrzkiewicz