• Orto-Gra - informacje

    •           

     Regulamin Corocznego Szkolnego Konkursu Ortograficznego "Orto-Gra"

      

     1. Cele konkursu:
     • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
     • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
     • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
     • kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy,
     • wzbogacanie języka ojczystego,
     • rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny,
     • wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji,
     • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami z innych klas.


     II. Organizacja konkursu:

                 Organizatorem Konkursu jest Szkolny Zespół Nauczycieli Języka Polskiego w składzie:

     • Elżbieta Kołodziejczyk
     • Sylwia Kwiecień - Masło
     • Janusz Wojtan.

      

          Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Składa się on z dwóch etapów:

     1. I etap (klasowy), przeprowadzany przez wychowawców i/lub nauczycieli języka polskiego w poszczególnych klasach w dniu 17 maja 2017 roku, polegał będzie na napisaniu dyktanda sprawdzającego umiejętności opisane w pkt. 3 niniejszego regulaminu. Do dnia 2 czerwca 2017 roku nauczyciele języka polskiego wyłonią po trzy najlepsze prace z każdej klasy. Ich autorzy wezmą udział w drugim etapie konkursu.
     2. II etap (szkolny) odbędzie się dnia 5 czerwca 2017 roku. Jego celem jest wyłonienie uczniów znających ortografię w najwyższym stopniu.

      

     III. Ogólne zasady konkursu:

          Etap klasowy polega na napisaniu przez uczniów każdej klasy dyktanda obejmującego różnorodne zasady pisowni polskiej. Trzy najlepsze osoby z każdej klasy kwalifikują się do etapu szkolnego konkursu.

         Etap szkolny (finał) polega na napisaniu dyktanda przez reprezentantów każdej klasy dyktanda oraz rozwiązaniu testu związanego ze znajomością zasad ortografii. Nauczyciele języka polskiego po sprawdzeniu prac wyłaniają laureatów konkursu. W przypadku otrzymania identycznej liczby punktów przez kilka osób dopuszcza się nagrodzenie większej liczby uczniów.

          Prace zostaną ocenione przez organizatora konkursu (każdy błąd ortograficzny zostanie uwzględniony bez względu na kategorię, trzy błędy interpunkcyjne zostaną policzone jako jeden błąd ortograficzny).

         Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyróżnienie pisemne otrzymają również klasy, z których pochodzić będą zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie.

      

     IV. Nagrody.

      

                 Laureaci etapu klasowego:

     • oceny celujące (waga 3) z języka polskiego;
     • pozytywne uwagi punktowe od wychowawców klas;
     • możliwość udziału w etapie szkolnym.

      

                 Laureaci II i III miejsca w etapie szkolnym:

     • oceny celujące (waga 3) z języka polskiego;
     • pamiątkowe dyplomy;
     • dyplomy dla reprezentowanych klas;
     • pozytywne uwagi punktowe od wychowawców klas;
     • drobne upominki rzeczowe.

      

     Zwycięzca etapu szkolnego otrzyma następujące nagrody:

     • prawo do noszenia tytułu „Mistrz Orto-Gry 2016/2017”
     • ocena celująca (waga 3) z języka polskiego;
     • pamiątkowy dyplom;
     • dyplom dla reprezentowanej klasy;
     • pozytywna uwaga punktowa od wychowawcy klasy;
     • upominki rzeczowe.

      

      

     Szkolny Zespół Nauczycieli Języka Polskiego w składzie:

     Elżbieta Kołodziejczyk

     Sylwia Kwiecień - Masło

     Janusz Wojtan.

      

     **********

           W finale tegorocznej edycji ORTO-GRY udział wzięło 18 osób z sześciu klas. Zmagania polegające na napisaniu dyktanda i rozwiązaniu krótkiego sprawdzianu wiadomości teoretycznych pozwoliły na wyłonienie najlepszych.

          Pierwsze miejsce w tym roku zajął Grzegorz Grzegrzółka z klasy VIb. Drugie miejsce przypadło w udziale Natalii Woźniak (kl. VIa), zaś trzecie - Oliwii Karp (kl. VIa). T

          Gratulujemy wszystkim, którzy wykazali się znajomością zasad ortografii i - co najważniejsze - udowodnili, że potrafią wykorzystywać je w praktyce. Następna edycja za rok!

      

     **********

     **********

         W finale tegorocznej edycji ORTO-GRY udział wzięło 18 osób z sześciu klas. Zmagania polegające na napisaniu dyktanda i rozwiązaniu krótkiego sprawdzianu wiadomości teoretycznych pozwoliły na wyłonienie najlepszych.

          Pierwsze miejsce w tym roku zajęła Natalia Folwarska z klasy VIb. Drugie miejsce (ex aequo) przypadło w udziale dwóm piątoklasistkom: Łucji Karaszkiewicz (kl. Vb) oraz Oliwii Karp (kl. Va). Trzecie miejsce, z niewielką stratą do dziewczyn, zajął Bartek Wroński (kl. IVb).

          Gratulujemy wszystkim, którzy wykazali się znajomością zasad ortografii i - co najważniejsze - udowodnili, że potrafią wykorzystywać je w praktyce. Następna edycja za rok!

      

     Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego

     "Orto-Gra 2016"

      

     I. Cele konkursu:

      

     • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
     • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
     • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
     • kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy,
     • wzbogacanie języka ojczystego,
     • rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny,
     • wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji,
     • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami z innych klas.


     II. Organizacja konkursu:

                 Organizatorem Konkursu jest Szkolny Zespół Nauczycieli Języka Polskiego w składzie:

     • Elżbieta Kołodziejczyk
     • Sylwia Kwiecień - Masło
     • Janusz Wojtan.

      

     Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Składa się on z dwóch etapów:

     • I etap (klasowy), przeprowadzany przez wychowawców i/lub nauczycieli języka polskiego w poszczególnych klasach w dniu 13 maja 2016 roku, polegał będzie na napisaniu dyktanda sprawdzającego umiejętności opisane w pkt. 3 niniejszego regulaminu. Do dnia 2 czerwca 2016 roku nauczyciele języka polskiego wyłonią po trzy najlepsze prace z każdej klasy. Ich autorzy wezmą udział w drugim etapie konkursu.
     • II etap (szkolny) odbędzie się dnia 6 czerwca 2016 roku. Jego celem jest wyłonienie uczniów znających ortografię w najwyższym stopniu.

      

     III. Ogólne zasady konkursu:

     Etap klasowy polega na napisaniu przez uczniów każdej klasy dyktanda obejmującego różnorodne zasady pisowni polskiej. Trzy najlepsze osoby z każdej klasy kwalifikują się do etapu szkolnego konkursu.

     Etap szkolny (finał) polega na napisaniu dyktanda przez reprezentantów każdej klasy dyktanda oraz rozwiązaniu testu związanego ze znajomością zasad ortografii. Nauczyciele języka polskiego po sprawdzeniu prac wyłaniają laureatów konkursu. W przypadku otrzymania identycznej liczby punktów przez kilka osób dopuszcza się nagrodzenie większej liczby uczniów.

     Prace zostaną ocenione przez organizatora konkursu (każdy błąd ortograficzny zostanie uwzględniony bez względu na kategorię, trzy błędy interpunkcyjne zostaną policzone jako jeden błąd ortograficzny).

     Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyróżnienie pisemne otrzymają również klasy, z których pochodzić będą zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie.

     IV. Nagrody.

                 Laureaci etapu klasowego:

     • oceny celujące (waga 3) z języka polskiego;
     • możliwość udziału w etapie szkolnym.

      

                 Laureaci II i III miejsca w etapie szkolnym:

     • oceny celujące (waga 1) z języka polskiego;
     • pamiątkowe dyplomy;
     • dyplomy dla reprezentowanych klas;
     • pozytywne uwagi od wychowawców;
     • drobne upominki rzeczowe.

      

     Zwycięzca etapu szkolnego otrzyma następujące nagrody:

     • prawo do noszenia tytułu „Mistrz Orto-Gry 2015/2016”
     • ocena celująca (waga 3) z języka polskiego;
     • pamiątkowy dyplom;
     • dyplom dla reprezentowanej klasy;
     • pozytywna uwaga punktowa od wychowawcy klasy;
     • upominki rzeczowe.

      

      

                                                                  

          W maju bieżącego roku wszyscy uczniowie klas IV-VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym "ORTO-GRA 2014", przygotowanym przez Szkolny Zespół Humanistów. Przeprowadzenie eliminacji klasowych pozwoliło na wyłonienie trzyosobowych reprezentacji każdej z klas, biorących udział w szkolnym etapie konkursu. 

          Napisanie krótkiego dyktanda i testu ortograficznego nie sprawiło naszym uczniom większego problemu. Poziom był bardzo wyrównany. Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłonieni zostali laureaci tegorocznej "ORTO-GRY":

      I miejsce oraz tytuł "Mistrza ORTO-GRY 2014" otrzymała JULIA KUCHARSKA z klasy VIB
      (96% poprawnych odpowiedzi)

      II miejsce oraz tytuł "I Wicemistrza ORTO-GRY 2014" otrzymała OLIMPIA CHIMKO z klasy V
     (92% poprawnych odpowiedzi)

      III miejsce oraz tytuł "II Wicemistrza ORTO-GRY 2014" otrzymała ANETA GRĄDZKA z klasy V
     (90% poprawnych odpowiedzi)

      

          Wszystkim laureatom tegorocznej edycji "ORTO-GRY" gratulujemy sukcesu i wiedzy ortograficznej.

     Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego "Orto-Gra 2014"

     1. Cele konkursu:
     • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
     • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
     • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
     • kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy,
     • wzbogacanie języka ojczystego,
     • rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny,
     • wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji,
     • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami z innych klas.


     II. Organizacja konkursu:

                 Organizatorem Konkursu jest Szkolny Zespół Nauczycieli Języka Polskiego w składzie:

     • Genowefa Cichecka,
     • Elżbieta Kołodziejczyk,
     • Janusz Wojtan.

      

          Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Składa się on z dwóch etapów:

      

     1. I etap (klasowy), przeprowadzany przez wychowawców i nauczycieli języka polskiego w dniu 21. maja 2014 roku, polegał będzie na napisaniu dyktanda sprawdzającego umiejętności opisane w pkt. 3 niniejszego regulaminu. Do dnia 2. czerwca 2014 roku nauczyciele języka polskiego wyłonią po trzy najlepsze prace z każdej klasy. Ich autorzy wezmą udział w drugim etapie konkursu.
     2. II etap (szkolny) odbędzie się dnia 11. czerwca 2014 roku. Jego celem jest wyłonienie uczniów znających ortografię w najwyższym stopniu.

      

     III. Ogólne zasady konkursu:

          Etap klasowy polega na napisaniu przez uczniów każdej klasy dyktanda obejmującego różnorodne zasady pisowni polskiej. Trzy najlepsze osoby z każdej klasy kwalifikują się do etapu szkolnego konkursu.

          Etap szkolny (finał) polega na napisaniu przez wybranych uczniów z każdej klasy dyktanda w wyznaczonym terminie. Nauczyciele języka polskiego po sprawdzeniu prac wyłaniają laureatów konkursu. W przypadku otrzymania identycznej liczby punktów przez kilka osób dopuszcza się nagrodzenie większej liczby uczniów.

          Prace zostaną ocenione przez organizatora konkursu (każdy błąd ortograficzny zostanie uwzględniony bez względu na kategorię, trzy błędy interpunkcyjne zostaną policzone jako jeden błąd ortograficzny).

          Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyróżnienie pisemne otrzymają również klasy, z których pochodzić będą zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie.

      

     IV. Nagrody.

                 Laureaci etapu klasowego:

     • cząstkowe oceny bardzo dobre (waga 3) z języka polskiego;
     • możliwość udziału w etapie szkolnym.

      

                 Laureaci II i III miejsca w etapie szkolnym:

     • cząstkowe oceny bardzo dobre (waga 3) z języka polskiego;
     • pamiątkowe dyplomy;
     • dyplomy dla reprezentowanych klas;
     • pozytywne uwagi od wychowawców;
     • drobne upominki rzeczowe.

      

     Zwycięzca etapu szkolnego otrzyma następujące nagrody:

     • prawo do noszenia tytułu „Mistrza Orto-Gry 2013/2014”;
     • cząstkowa ocena celująca (waga 3) z języka polskiego;
     • pamiątkowy dyplom;
     • dyplom dla reprezentowanej klasy;
     • pozytywna uwaga od wychowawcy;
     • upominki rzeczowe.