• O bibliotece

    • Szkolna biblioteka jest czynna w godzinach:

     Poniedziałek 800 – 1500

     Wtorek 800 - 1430

     Środa 800 - 1430

     Czwartek: nieczynna (dzień pracy wewnętrznej biblioteki).

     Piątek 800 - 1400

      

          W związku z informatyzacją  biblioteki wprowadza się następujące zmiany:

     1. Uczniowie w czasie krótkich przerw mogą jedynie oddać i wypożyczyć książkę. Z Internetu i komputerów w bibliotece korzystać można przed i po zajęciach dydaktycznych  oraz w czasie przerwy obiadowej jedynie w celu przygotowania do lekcji.
     2. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek do 13 maja
     3. W maju uczniowie mogą jedynie wypożyczać aktualnie omawiane lektury.
     4. Od 16 marca ulegają zmianie  godziny otwarcia biblioteki:

      

     Poniedziałek:  800 – 1500

     Wtorek: 800 – 1430

     Środa: 800 – 1430

     Czwartek : NIECZYNNA (dzień wewnętrzny pracy biblioteki)

     Piątek: 800 – 1400

      

     1. W czerwcu biblioteka będzie nieczynna dla uczniów i nauczycieli.

      

              W bibliotece pracują nauczyciele bibliotekarze: p. Zofia Witalewska, p. Aneta Woźniak.

               Biblioteka zaprasza do korzystania z ciekawych zbiorów liczących około 5400 woluminów.  Oprócz tego posiadamy środki audiowizualne.

               Uczniowie mogą korzystać w bibliotece z czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi. Biblioteka uczestniczy w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”, prowadząc lekcje biblioteczne z klasami IV – VI, oraz zajęcia w bibliotece z klasami młodszymi. Organizujemy konkursy.

               Prowadzimy „Koło Przyjaciół Książki”. W ramach tego koła proponujemy młodzieży ciekawe zajęcia rozwijające wyobraźnię twórczą.

               We wrześniu powoływany jest Aktyw Biblioteczny, który pomaga nauczycielowi w pracach bibliotecznych:

     • w udostępnianiu książek;
     • w konserwacji zbiorów;
     • w utrzymywaniu porządku na regałach.

               Członek aktywu jest pośrednikiem między klasą a biblioteką i przypomina uczniom o terminowych zwrotach książek.