• Z życia biblioteki

    •     W ramach akcji „Cała szkoła czyta dzieciom” bibliotekarze Aneta Woźniak i Zofia Witalewska zaprosiły mamę jednej z uczennic do wielkanocnego czytania. Pani Justyna Skrzypkowska przeczytała dzieciom z klas III bajkę związaną ze świętami wielkanocnymi. Porozmawialiśmy z dziećmi o tradycjach i zwyczajach świąt wielkanocnych.
          Wyjaśniłyśmy, czego symbolami są poszczególne pokarmy wkładane do koszyczków wielkanocnych, dlaczego święcimy pokarmy, co to jest śmigus dyngus. Dzieci opowiedziały, jak świętują w swoich rodzinach.

      

     ********************

           W ciągu roku szkolnego bibliotekarze czytali młodszym dzieciom fascynujące historie. Organizowali we współpracy z wychowawcami zajęcia biblioteczne, w czasie których wykorzystywali książki zakupione w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

          Czytane historie pobudzały wyobraźnie dziecka, wpływały na poprawę koncentracji, promowały wzorce dobrych zachowań, inspirowały do twórczego myślenia. Dzieci z uwagą słuchały – nie nudziły się, gdyż przygody, o których słuchały były napisane współczesnym językiem. Przeżycia bohaterów były bliskie ich przeżyć. Dodatkowym atutem czytanych książek była piękna szata graficzna i wyraźna czcionka ułatwiająca samodzielne czytanie (jeśli chodzi o dzieci młodsze). Uczniom czytali także nauczyciele lub dzieci czytały dzieciom. Spotkanie z książką w klasach młodszych zawsze kończyło się ożywioną dyskusją na temat wysłuchanego tekstu. Na koniec takich zajęć dzieci dzieliły się między sobą jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytali lub wysłuchali czytaną przez kogoś z rodziny.

          Zapraszaliśmy Rodziców naszych uczniów do wzięcia udziału w akcji „Czytający Rodzice”. W czasie tych spotkań Rodzice czytali dzieciom, rozmawiali, odpowiadali na pytania.

          Uczniowie klas IV – VI równie chętnie wypożyczali książki zakupione w ramach programu „Książki naszych marzeń”, zwłaszcza że wcześniej je sobie wybrali oddając głos w plebiscycie zorganizowanym wśród uczniów naszej szkoły. Pisali recenzje z przeczytanych pozycji, polecali sobie książki nawzajem. Chętnie brali udział w konkursach czytelniczych, w spotkaniach autorskich organizowanych w szkole lub w Bibliotece Publicznej.

      

      

     List Pani Ireny Koźmińskiej - Prezesa Fundacji "ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom" do Rodziców:

      

      

      

      

      

             W dniu 15.01.2015 roku odbyła się w uroczystość podsumowująca XX edycję konkursu czytelniczego na opowiadanie baśni, bajek i legend pt. "Dawno, dawno temu...", zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną. Uroczystość ta odbyła się w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

          Odbyło się przedstawienie pt. „Poplątane bajki” przygotowane przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego. Następnie nagrodzone dzieci prezentowały się na scenie. Występowało po jednym przedstawicielu z każdej kategorii wiekowej. Nasza uczennica Stefania Migda została wybrana do prezentacji w kategorii wiekowej 0 – III.

          Nasi uczniowie w ostatniej edycji tego konkursu odnieśli sukces. Stefania Migda z klasy II A oraz Maksymilian Bryła z klasy IA zajęli ex aequo I miejsce. Dzieci, otrzymały w nagrodę pięknie wydane książki oraz dyplomy. Niespodzianką dla dzieci była bezpłatna projekcja filmu pt. "Uwolnić Mikołaja".

      

          W dniu 17 listopada 2014 w bibliotece szkolnej odbyły się przesłuchania dzieci w konkursie czytelniczym na opowiadanie baśni, bajek i legend pod hasłem „Dawno, dawno temu…”

          Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim. Adresatami konkursu są dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z naszego Powiatu. Przed komisją w składzie:

     • Aneta Woźniak – bibliotekarz
     • Elżbieta Kołodziejczyk – wicedyrektor
     • Sylwia Bąbik - bibliotekarz   
       

     zaprezentowało się 19 uczniów z klas 0 – II. Najliczniej reprezentowana była klasa 0 a pani Elżbiety Żurawskiej – Witosińskiej.

          Po wysłuchaniu wszystkich uczniów komisja przyznała następujące miejsca:

          I miejsce – Stefcia Migda z klasy II a przedstawiła bajkę pod tytułem „Trójkątna bajka”.

          II miejsce – Maksymilian Bryła z klasy I a przedstawił bajkę pod tytułem „Smok ze Smoczej Jamy”   

          III miejsce wywalczyły ex aequo uczennice klasy 0 c: Maja Pisarek i Malwina Filipek. Maja przedstawiła bajkę pod tytułem „O dziewczynce, która zmieniła się w wiewiórkę”, a Malwina opowiedziała bajkę Stanisława Jachowicza „Chory kotek”.

          Komisja szkolna postanowiła przyznać wyróżnienia uczniom: Nikoli Caban z  klasy 0 c – za prezentację bajki „O czarodziejce Mirandzie” i Mai Włodarczyk z klasy I a za przedstawienie bajki „Czapla i Krab”.

          Laureaci I, II i III miejsca będą reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu, który odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim.

          Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy postanowili przygotować bajkę i zaprezentować się przed jury. Życzymy dalszych sukcesów.

      

     Konkurs czytelniczy: „Mitologia” Jana Parandowskiego.

      

     Cele:

     • Zapoznanie uczniów z terminami pochodzącymi z mitologii funkcjonującymi w języku polskim
     • Sprawdzenie znajomości treści lektury.
     • Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania informacji.

      

     Organizator konkursu:

     • Zofia Witalewska
     • Aneta Woźniak
     • Genowefa Cichecka

      

     Termin przeprowadzenia:

     Zgłoszenia uczestników do dn. 05.05.2014

     Termin realizacji konkursu dn. 08.05.2014

      

     Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI

     Chętni uczniowie do dn. 05.05.2014r. mają zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie nauczycielowi bibliotekarzowi.

      

     Przebieg konkursu:

     Rywalizacja będzie mieć formę pisemną – test.

     Test dotyczy znajomości treści mitów – greckich według książki Jana Parandowskiego

     Test zawiera 29 pytań zamkniętych

     Jedno pytanie polega na przyporządkowaniu boga do dziedziny życia, której był opiekunem

      

     Ocenianie i punktacja:

     Za prawidłową odpowiedz na pytania zamknięte można uzyskać po 1p.

     Za prawidłowe przyporządkowanie boga do dziedziny życia, której był opiekunem po 1p. W pytaniu nr 4 można uzyskać łącznie 9 punktów.

     Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w teście to 38 punktów

     Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, ocena do dziennika,

     W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej liczby punktów przewidziana jest „dogrywka” w formie odpowiedzi ustnych na pytania otwarte.

      

      

          Konkurs „Dzieci z Bullerbyn” - rozstrzygnięcie

      

          W styczniu  bieżącego roku bibliotekarze Aneta Woźniak i Zofia Witalewska w porozumieniu z panią Lillą Marszałek zorganizowały konkurs czytelniczy – „Dzieci z Bullerbyn”. Był on adresowany do uczniów klas III. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do uważnego przeczytania tej powieści. Liczyłyśmy na to, że lektura się dzieciom spodoba i wówczas sięgną po inne książki napisane przez Astrid Lindgren.

          W konkursie wzięło udział 23 uczniów.

          Laureatami zostali:

     1. Łucja Karaszkiewicz kl. III b
     2. Iga Wójtowicz III a
     3. Wiktor Gębarski III a
     4. Arkadiusz Marciniak III a

      

          Uczniowie ci uzyskali maksymalną liczbę punktów. W nagrodę otrzymali książki oraz oceny celujące do dziennika. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, gdyż różnice punktowe między uczestnikami były niewielkie.

      

     Regulamin konkursu

     Konkurs czytelniczy: „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren

      

     • Cele:
     • Popularyzacja twórczości Astrid Lindgren
     • Rozbudzanie motywacji czytania.
     • Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę.
     • Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania informacji.

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźnik
     • Zofia Witalewska
     • Lilla Marszałek

      

     Termin przeprowadzenia:

     Zgłoszenia uczestników do dn. 24.01.2014

     Termin realizacji konkursu dn. 28.01.2014

      

     Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas III

     Chętni uczniowie do dn. 24.01.2014r. mają zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie nauczycielowi bibliotekarzowi.

      

          Przebieg konkursu i sposób przeprowadzenia:

     Konkurs zostanie przeprowadzony w klasach III. W każdej z klas osobno.

     Rywalizacja będzie mieć formę pisemną - test.

     Test zawiera 20 pytań. 18 pytań zamkniętych z podanymi wariantami odpowiedzi
     i 2 pytania otwarte – odpowiedź należy wpisać.

     Pytania dotyczą treści książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

     Za prawidłową odpowiedź na pytania od nr 2 do 11 i od nr 13 do 20 można
     uzyskać 1 punkt.

     Za prawidłową odpowiedź na pytanie nr 1 można uzyskać 3 punkty

     Za prawidłową odpowiedź na pytanie nr 12 można uzyskać 4 punkty

     Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia to 25

     Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości
     w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

     Regulamin dopuszcza zorganizowanie „dogrywki” w formie pytań otwartych
     dla uczniów, którzy w teście otrzymają taką sama liczbę punktów.

      

     Nagrody:

     Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe oraz oceny do dziennika.

      

          Plakat promujący naszą bibliotekę...

      

          W październiku  z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna zorganizowała konkurs na plakat. Celem konkursu była promocja biblioteki szkolnej wśród uczniów. Adresowany był do uczniów klas IV – VI. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie plakatu promującego bibliotekę szkolną w dowolnej technice plastycznej oraz umieszczenie na nim hasła reklamowego. Prace można było wykonać indywidualnie lub w parach. W konkursie wzięło udział 12 uczniów, którzy wykonali 10 prac plastycznych.

      

     1. Bejgier Jan kl. IV a
     2. Skorzycka Julia kl. IV a
     3. Drużna Julita kl. IV b
     4. Borzęcki Sebastian kl. IV b
     5. Wojtasiuk Kacper kl. IV b
     6. Folwarska Natalia kl. IV b
     7. Jałowiecki Jakub kl. IV b
     8. Szczepaniak Gabriel kl. IV b
     9. Chmielewska Marta kl. V b
     10. Brysiak Gabriela kl. V a
     11. Pyta Oliwia kl. V a
     12. Skowronek Natalia kl. VI b

      

               Prace oceniła komisja konkursowa w składzie:

     • Aneta Woźniak – bibliotekarz
     • Katarzyna Kutyła – nauczyciel plastyki
     • Janusz Wojtan – nauczyciel języka polskiego

      

               Laureatami zostali:

     1. Skorzycka Julia kl. IV a – I miejsce
     2. Drużna Julita kl. IV b – II miejsce
     3. Bejgier Jan kl. IV a – III miejsce

      

     Wyróżnienia otrzymali:

     1. Jałowiecki Jakub kl. IV b
     2. Skowronek Natalia kl. VI b

      

             Uczniowie zostali nagrodzeni ocenami celującymi z plastyki oraz dyplomami.

      

      

       Regulamin konkursu na:

      PLAKAT PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ

      

     1.Cele:

     • promocja biblioteki szkolnej jako miejsca, w którym można twórczo spędzić czas;
     • promowanie biblioteki jako miejsca, w którym można uzyskać różnorodne informacje;
     • zachęcanie do twórczej pracy w dziedzinie sztuki plastycznej.

      

     2.Organizatorzy:

     • Aneta Woźniak
     • Katarzyna Kutyła
     • Janusz Wojtan

      

     3.Warunki uczestnictwa i czas trwania:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Plakat należy wykonać indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

     Termin składania prac upływa 31 października 2013 r.

      

     4.Wymogi techniczne dotyczące plakatów:

     • prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną lub cyfrową;
     • format A3 na papierze bristol;
     • plakat musi zawierać hasło promujące bibliotekę;
     • praca nie może być w żadnej części plagiatem innej pracy. Udział danej pracy 
      w konkursie jest jednoznaczny z wykonaniem jej przez podpisanego na odwrocie autora. W przypadku stwierdzenia nieoryginalności pracy (bądź jej części) Organizator konkursu może uznać pracę za odrzuconą.

      

     Na odwrocie pracy prosimy zamieścić:

     • imię i nazwisko autora (ów);
     • klasę autora;
     • adresy stron www. jeśli zasoby Internetu były wykorzystywane w procesie pracy twórczej.

      

      5.Kryteria oceny:

     Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące elementy:

     • zgodność przedstawionych treści z tematem;
     • oryginalność pomysłu;
     • jakość i estetykę wykonania;
     • wkład pracy;
     • chwytliwość hasła reklamującego bibliotekę;
     • ogólne wrażenia artystyczne.

      

     6.Nagrody i wyróżnienia:

     Dla zwycięzców nagrodą będzie cząstkowa ocena celująca z plastyki kl. IV – V.

     Dla zwycięzców z kl. VI cząstkowa ocena b. dobra z języka polskiego.

     Dyplomy oraz zdjęcia autorów i ich prac umieszczone na stronie internetowej szkoły.

     ***

              W  I semestrze rok szkolnego 2012-2013 przeprowadzono kilka zajęć z grupami pięcio- i sześciolatków. Na zajęciach czytano i opowiadano bajki, jak również prowadzone były rozmowy z dziećmi. W klasie I odbyły się zajęcia pt. „Biblioteka szkolna – umiem z niej korzystać”.

               Od września w ramach godziny społecznej prowadzone jest  „Koło przyjaciół książki” z uczniami klas piątych i szóstych.

               W bibliotece zorganizowany jest „kącik” dla najmłodszych. Dzieci z zerówek oraz klas  I –III mogą sobie sami brać książki z półek, oglądać, czytać lub wypożyczyć do domu. W bibliotece i na tablicy przed biblioteką wykonywane są gazetki tematyczne związane z uroczystościami, rocznicami urodzin bądź śmierci pisarzy i poetów, itp.

      

               W dniu 23. 11. 2012 r. odbyły się w szkole eliminacje do XVIII edycji konkursu czytelniczego na opowiadanie baśni, bajek i legend pt. "Dawno, dawno temu..." ogłoszonego przez bibliotekę pedagogiczną w Grodzisku Mazowieckim.

               Do etapu szkolnego przystąpiło 23 uczniów kl. 0 - III.Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie:

     1. Skorzycki Jakub kl. 0B
     2. Karaszkiewicz Łucja kl. IIB
     3. Folwarska Natalia IIIB
     4. Modzelewska Blanka IIIB
     5. Migda Eryk IIIA
     6. Skorzycka Julia IIIA

      

                W dniu 13. 12. 2012 r. w Grodzisku Mazowieckim odbyło się etap powiatowy konkursu. Nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze.

     Skorzycki Jakub - I miejsce
     Skorzycka Julia - I miejsce
     Migda Eryk - I miejsce
     Modzelewska Blanka - III miejsce

            W dniu 16. 01. 2013 r. w Domu Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyła się uroczystość podsumowania XVIII edycji konkursu. W uroczystości wzięli udział pracownicy biblioteki pedagogicznej oraz władze powiatu i oczywiśie dzieci ze szkół powiatu. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

           Na zakończenie uroczystości uczniowie obejrzeli film pt. "Renifer Niko ratuje brata".
      

      

               W październiku 2011 roku Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim ogłosiła konkurs czytelniczy na opowiadanie baśni, bajek i legend pod hasłem „ Dawno, dawno temu...” Konkurs ten jest dwuetapowy. W szkolnych eliminacjach wzięło udział 27 uczniów z klas 0-III. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się laureaci I, II i III miejsca.

      

                W dniu 13 grudnia najlepsi uczniowie – 10 osób reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu. Uczniowie wspierani przez nauczycieli i rodziców starali się wypaść jak najlepiej. Oceniające uczestników jury doceniło także naszych uczniów. Oto nasi Laureaci:

     Eryk Migda, uczeń klasy IIa,

     (I miejsce w konkursie, bajka pt. „Szewczyk Dratewka”)

     Julia Skorzycka, uczennica klasy IIa

     (wyróżnienie – bajka własnego autorstwa pt. „Stella i smoczek”)

      

               Wręczenie nagród odbyło się 3 stycznia w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy współudziale władz powiatowych. Wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego otrzymali pamiątkowe dyplomy.

      

                W dniu 2 stycznia w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem „Kubuś Puchatek”, adresowany do uczniów klas III i przeprowadzony oddzielnie w każdej z klas. Do rywalizacji przystąpiło 14 uczniów z klasy IIIa i 8 z klasy IIIb. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali bibliotekarze wraz z wychowawcą.

                Konkurs był podobny w swej formie do znanego teleturnieju o nazwie „Jeden z dziesięciu”:

     • Uczeń wybierał sobie numer pytania.
     • Nauczyciel czytał pytanie.
     • Uczeń słuchał i po krótkim zastanowieniu udzielał odpowiedzi.
     • Dopuszczalny był jeden błąd - po drugim błędzie uczeń kończył rywalizację.
     • Uczniowie odpowiadali kolejno.
     • Wygrał ten uczeń, który najdłużej pozostał w grze, tym samym odpowiedział poprawnie na największą liczbę pytań.

     Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielili: Paweł Skórka (IIIb) oraz Maciej Kozicki (IIIa).

     Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymali słodycze.

      

     W październiku Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim ogłosiła konkurs czytelniczy na opowiadanie baśni, bajek i legend pod hasłem „ Dawno, dawno temu...”. Spotkało się to z żywym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli w klasach młodszych. Uczniów do występów przygotowywali wychowawcy: p. Elżbieta Żurawska, p. Katarzyna Grumanowska, p. Ewa Koziarska, p. Jolanta Kok, p. Lilla Marszałek, p. Hanna Śniecińska oraz ich Rodzice. Do konkursu przystąpiło 27 uczniów z klas z 0 – III

     Dnia 22. 11. 2011 odbyły się szkolne eliminacje. W komisji konkursowej zasiedli:

     • Aneta Woźniak
     • Zofia Witalewska
     • Elżbieta Kołodziejczyk

     Komisja z uwagą obserwowała występy dzieci. Każdy uczeń starał się zaprezentować jak najlepiej potrafił.

     Wyróżniono dwie kategorie wiekowe:

     • Klasy „0”
     • Klasy I - III

     Do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

     Klasa 0

     1. Smętowska Gabriela – I miejsce
     2. Fadrowska Ewa – II miejsce
     3. Magiera Katarzyna –II miejsce
     4. Bieganowska Maja – III miejsce

     Z klas I – III

     1. Migda Eryk – kl. II a – I miejsce
     2. Skorzycka Julia – kl. II a – I miejsce
     3. Kowalska Julia – kl. I a – II miejsce
     4. Woźniak Natalia – kl. I a– III miejsce
     5. Rezner Julia – kl. III b – III miejsce.
     6. Sosnowski Artur - kl. III b – III miejsce

     Komisja szkolna dodatkowo wyróżniła uczniów:

     Borys Małgorzata – kl. I a

     1. Górecki Tomasz – kl. I a
     2. Olszewski Mateusz – kl. II b
     3. Wójcik Stanisław – kl. I b
     4. Pawlak Julia – kl. III b
     5. Bogucka Zofia – kl. 0
     6. Kłos Michał – kl. 0
     7. Chmielewska Marta – kl. III b