• Konkursy Biblioteki Szkolnej

    •      

      

      

      

     **********************************************

          W maju bieżącego roku odbył się konkurs na prezentację multimedialną lub projekt w języku Scratch – „Warto przeczytać polecam”. Konkurs był adresowany do uczniów klas IV – VIII. Uczeń miał za zadanie przygotować prezentację multimedialną lub projekt w języku Scratch dotyczący wybranej książki z poza kanonu obowiązkowych lektur szkolnych, wymyślenie hasła reklamowego dla wybranej książki. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji oraz poszanowanie praw autorskich, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Prace oceniała pani Małgorzata Orzeł. Najciekawsze prace przedstawili:

      

     Michał Wroński – I miejsce

     Kacper Fidura – II miejsce

     Zuzanna Radziejewska – III miejsce

      

          Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

      

     ***************************************

     Regulamin konkursu na prezentację multimedialną lub projekt w języku Scratch

      

      „Warto przeczytać - polecam!”

      

      

     Cele Konkursu:

     • Popularyzacja czytelnictwa
     • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji oraz poszanowanie praw autorskich.
     • Rozwijanie umiejętności pracy w dwuosobowym zespole.
     • Rozwijanie umiejętności  posługiwania się technologią informacyjną.

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźniak
     • Małgorzata Orzeł

      

     Zadania dla uczestników:

     • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z  klas IV – VIII.
     • Zadaniem ucznia  / uczniów jest samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point / projekt (gra) w języku Scratch.
     • Uczeń ma za zadanie przedstawić prezentację multimedialną dotyczącą wybranej książki z poza kanonu obowiązkowych lektur szkolnych.
     • Wymyślenie hasła reklamowego dla wybranej książki.
     • Prezentacja powinna zachęcić odbiorcę do przeczytania wybranej książki czyli odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto przeczytać wybraną pozycje.
     • w prezentacji należy wymienić głównego bohatera / bohaterów oraz autora książki.
     • Prace mają być wykonane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie
      2 osobowych.
     • Prezentacja powinna się składać z nie mniej niż 7 slajdów + slajd tytułowy
      i końcowy. Prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym jej otwarcie w programie Microsoft Power Point.
     • Autor / autorzy powinni być podpisani na pierwszym slajdzie (imię, nazwisko, klasa, tytuł reklamowanej książki), a na ostatnim slajdzie umieszcza wszystkie źródła informacji, z których korzystał uczestnik / uczestnicy konkursu tworząc prezentację (autorów zdjęć których użył, adresy stron internetowych z których pozyskał informację itp.).

     Termin i sposób przeprowadzenia Konkursu:

          Prezentacje multimedialne należy przekazać bibliotekarzowi na płycie CD do 10.05.2019 r.

          Projekty (gry) w języku Scratch należy zgłosić i zaprezentować pani Małgorzacie Orzeł oraz wpisać się na listę uczestników u bibliotekarza do 10.05.2019 r.

      

     Ocena:

     • W prezentacji oceniane będzie hasło reklamujące książkę
     • Interesujące ujęcie tematu, przyciągające uwagę odbiorcy czyli zachęcające do przeczytania wybranej pozycji.
     • Zawartość prezentacji, czyli czy przedstawia spójną opowieść.
     • Estetyka i efekt wizualny, szata graficzna, techniczna poprawność wykonania, wkład pracy oraz zgodność przekazanej pracy w wymogami zawartymi w regulaminie.

     Nagrody:

     • Autorzy najciekawszych prezentacji otrzymają dyplomy, oraz ocenę zgodną
      z obowiązującymi zasadami WSO.

     *****

     Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim

      

     W marcu bieżącego roku odbył się „Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim”. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w mowie, popularyzacja książek i czytelnictwa w językach oryginalnych, doskonalenie wymowy w języku angielskim, rozwijanie u uczniów potrzeby nauki języków

     Do konkursu przystąpiło 36 uczniów z klas II – VIII W komisji konkursowej zasiedli
     i z uwagą uczniów słuchali:

     • Lilianna Wawrzkiewicz
     • Milena Mucha
     • Edyta Wykrota

      

     Laureatami zostali:

      

     W kategorii klas II – III

      

     1. Zofia Babiel
     2. Oliwia Bałko
     3. Olga Górska
     4. Klara Wykrota
     5. Edyta Idzikowska
     6. Antoni Sęczek
     7. Maja Sobolewka
     8. Kornelia Banaszek

     W kategorii klas IV – V

      

     I – miejsce

     Malwina Filipek

      

     II – miejsce

     Oliwia Jaworska

     Nikodem Sęczek

      

     III – miejsce

     Natalia Jasińska

     Kacper Szustek

     Janusz Ciomcia

      

     W kategorii klas VI – VIII

      

     I -miejsce

     Aleksandra Lachowicz

     Jakub Jasiński

      

     II – miejsce

     Przemysław Kowal

     Arkadiusz Marciniak

     Stanisław Wójcik

      

     III – miejsce

     Wiktor Sobotka

     Marta Klar

      

     Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

     *****

     Regulamin Konkursu Pięknego Czytania w Języku Angielskim

      

     Cele Konkursu:

     • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w mowie
     • Popularyzacja książek i czytelnictwa w językach oryginalnych
     • Doskonalenie wymowy w języku angielskim
     • Rozwijanie u dzieci potrzeby nauki języka angielskiego
     • Rozwijanie i utrwalanie u dzieci potrzeb i nawyków czytelniczych

      

     Uczestnicy:

     Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

     1. Klasy  II i III

     2. Klasy IV, V, VI

     3. Klasy VII, VIII

      

     Przebieg Konkursu:

     Uczniowie klas II i III do konkursu zgłaszani są przez Nauczyciela Języka Angielskiego do dnia 22.03.2019 r.

     Uczniowie klas IV – VIII zapisują się na listę u bibliotekarza do dnia 22.03.2019 r.

     Przesłuchania odbędą się w kwietniu (będą jedno lub kilkudniowe w zależności od liczby chętnych).

     Uczniowie klas II i III będą czytać fragment wybranej przez siebie bajki.

     Uczniowie klas IV – VIII będą czytać wybrany przez siebie fragment powieści.

     Czytać należy ok. 3 minuty.

      

     KRYTERIA OCENIANIA GŁOŚNEGO CZYTANIA FRAGMENTU LEKTURY

      

     Technika czytania (0-5 p.)

     • Płynność
     • Dobra dykcja
     • Właściwe tempo (dostosowanie tempa do sytuacji ukazanej w tekście, stosowanie się do znaków interpunkcyjnych)

      

     Zgodność z tekstem (0-5 p.)

     • brak błędów – 5 punkty.

     • 1 błędy – 4 punkty.

     • 2  błędy – 3 punkty

     • 3  błędy – 2 punkty

     • 4  błędy – 1 punkt

     • 5  i więcej błędów – 0 punktów

      

     OGÓLNY WYRAZ ARTYSTYCZNY: (0-5 p.)

     -postawa

     -kierunek wzroku (kontakt z odbiorcą)

     -strój

     -zachowanie czytającego

     -radzenie sobie z tremą.

      

     Nagrody:

     Laureaci w swoich kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy, oraz ocenę zgodną z obowiązującymi zasadami WSO.

     *****

     Konkurs czytelniczy „Nagraj audiobook”

          W maju bieżącego roku odbył się konkurs czytelniczy „Nagraj audiobook”. Zadaniem uczestników było nagranie fragmentu interesującej prozy. Konkurs miał na celu promocję czytelnictwa, kształtowanie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną Konkurs stwarzał szansę prezentacji swoich umiejętności uczniom, którzy nie czują się dobrze podczas publicznego występu z powodu np. tremy, ale indywidualnie bez udziału publiczności świetnie odnajdują się w interpretacji tekstu.

      

     Laureatami konkursu zostali:

     • Barbara Bartosiak
     • Patrycja Miciałkiewicz
     • Stefania Migda

      

     ex aequo z zespołem uczniów w składzie:

     • Maksymilian Bigos
     • Aleksandra Księżopolska
     • Weronika Korbień

      

          Serdecznie gratuluję.

     *****

     REGULAMIN  KONKURSU NA AUDIOBOOK

      

     CELE:

     • promocja czytelnictwa,
     • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dla młodzieży
     • kształtowanie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego,
     • uwrażliwianie na piękno języka ojczystego,
     • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

      

     Organizator konkursu:  Aneta Woźniak

      

     Uczestnicy:

     Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

          1. Klasy IV, V, VI

          2. Klasy VII, VIII

      

     Zadanie konkursowe:

     Przed rozpoczęciem nagrania fragmentu utworu należy:

     1. Podać własne imię i nazwisko oraz klasę
     2. Autora i tytuł prezentowanego utworu
     3. Odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto przeczytać wybraną  przez Ciebie książkę
     4. Indywidualne  nagranie interesującego fragmentu prozy.

      

           Dozwolone jest wykorzystanie podkładu dźwiękowego.

           Długość nagrania określa się na 7 – 10 minut.

           Audiobook należy nagrać na płycie CD umożliwiającym odtworzenie go na komputerze lub odtwarzaczu CD

     1. Nagrania należy przekazać do biblioteki do dnia 30. 04. 2019

      

     KRYTERIA OCENY

     • Płynność
     • Poprawność akcentowania
     • Dobra dykcja
     • Właściwe tempo (dostosowanie tempa do sytuacji ukazanej w tekście, stosowanie się do znaków interpunkcyjnych)

      

     NAGRODY

          Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe

      

     *****

          Konkurs „Opowieści z Narnii” adresowany do uczniów klas IV - V. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do uważnego czytania książek, ćwiczenie umiejętności kojarzenia faktów i sprawnego udzielania odpowiedzi. W konkursie wzięło udział 23 uczniów.

     Laureatami zostali:

     Nikodem Sęczek– I miejsce
     Mateusz Miciałkiewicz – II miejsce
     Mateusz Michałowski – III miejsce
     Maksymilian Bryła – III miejsce

          Uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Serdecznie gratuluję

     *****

     Konkurs "Kawalerowie Orderu Uśmiechu" rozstrzygnięty!

      

          Bibliotekarze zorganizowali konkurs dotyczący Orderu Uśmiechu – jedynego na świece odznaczenia przyznawanego przez dzieci dorosłym. W tym roku mija 50 lat od jego powstania. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z historią tego odznaczenia oraz działalnością na rzecz dzieci wybranych Kawalerów Orderu Uśmiechu. Uczniowie klas IV – VII mieli do rozwiązania test.

      

     Laureatami w kategorii klas IV – VII zostali:

     Łucja Staroń z klasy IV b – I miejsce

     Nikodem Sęczek z klasy IV c – II miejsce

     Aleksandra Lachowicz z klasy VII b – III miejsce

      

     Uczniowie klas I – III wykonali kartę dla wybranego Kawalera Orderu Uśmiechu.

     Nagrodzeni uczniowie w kategorii klas I – III

     Noemi Gocel z klasy I a

     Piotr Kakietek z klasy I a

     Filip Kobus z klasy I a

     Maja Lipińska z klasy I a

     Franciszek Skowron z klasy I a

     Franciszek Kądziela z klasy I b

     Natalia Osiadacz z klasy III d

     Dawid Tomasik z klasy III d

          Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy.

      

      

     Regulamin konkursu plastycznego

     na kartę dla wybranego Kawalera Orderu Uśmiechu

      

     • Cele:

      

     • Uczczenie 50 - lecia powstania Orderu Uśmiechu
     • Przedstawianie wzorców do naśladowania poprzez zapoznanie się uczniów
      z życiorysami osób, które otrzymały Order Uśmiechu
     • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźniak
     • Zofia Witalewska

      

     Warunki uczestnictwa wymogi techniczne i czas trwania

      

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- III. Zadaniem konkursowym jest wykonanie własnoręcznie pocztówki dla wybranego Kawalera Orderu Uśmiechu (żyjącego lub zmarłego), którego działalność na rzecz dzieci zachwyciła ucznia.

     Wewnątrz pocztówki należy napisać „Dziękuję Ci…….”

     Format pracy: A5 (15 x 21cm).

     Technika wykonania prac: dowolna.

     Uczestnik może przekazać na konkurs 1 pracę.

     Wykonane prace należy podpisać podając:

     • Imię i nazwisko Kawalera Orderu Uśmiechu dla którego przeznaczona jest karta
     • Imię i nazwisko autora, klasę

     Prace należy przekazać do biblioteki szkolnej do 20. IV. 2018 r.

      

     Kryteria oceny:

     Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę:

     • jakość i estetykę prac
     • oryginalność pomysłu
     • ortografię

      

     Prace zostaną ocenione w I kategoriach:

     • Prace uczniów klas I
     • Prace uczniów II – III

      

     Nagrody:

     Komisja dokona wyboru najciekawszych prac, które trafia na wystawę pokonkursową. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

      

      

     *****

     KONKURS CZYTELNICZY: „KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU”

      

     REGULAMIN

      

     Cele:

     • Uczczenie 50 - lecia powstania Orderu Uśmiechu;
     • Zapoznanie uczniów z historią tego odznaczenia;
     • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
     • Przedstawianie wzorców do naśladowania poprzez zapoznanie się uczniów z życiorysami osób, które otrzymały Order Uśmiechu;
     • Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę;
     • Rozwijanie umiejętności posługiwania się  technologią informacyjną.

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźniak;
     • Zofia Witalewska.

      

     Termin przeprowadzenia:

     Zgłoszenia uczestników do dn. 28.03.2018 r.

     Termin realizacji konkursu: kwiecień 2018 r.

      

     Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII

     Chętni uczniowie do dn. 28.03.2018 r. mają zgłosić chęć wzięcia udziału

     w konkursie nauczycielowi bibliotekarzowi.

      

     Zakres:

     Uczestnik konkursu ma za zadanie zapoznać się we własnym zakresie
     z informacjami:

     1. Ze strony Internetowej www.orderusmiechu.pl przeczytać wiadomości zamieszczone w zakładkach:
     • Order Uśmiechu – Historia;
     • Poczet Kanclerzy;
     • Ceremonia;
     • Dla wnioskodawców;
     • Muzeum.

      

     (ze szczególnym zwróceniem uwagi na to jak powstało to odznaczenie, kto otrzymał ten order jako pierwszy, jak wygląda ceremonia nadania orderu)

     1. Zapoznać się z życiorysami następujących Kawalerów Orderu Uśmiechu
      ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność tychże osób na rzecz dzieci, która stała się powodem do nadania im tego odznaczenia.
       
     • Marek Michalak
     • Jakub Błaszczykowski
     • Ewa Błaszczyk
     • Ewa Szelburg – Zarembina
     • Wanda Chotomska
     • Irena Jurgielewiczowa
     • Joanna Papuzińska
     • Maria Kownacka
     • Irena Sendlerowa
     • Otylia Jędrzejczak
     • Anna Dymna
     • Skarżyński Henryk

      

     Przebieg konkursu i sposób przeprowadzenia:

     Rywalizacja będzie mieć formę pisemną - test.

     Test zawiera 18 pytań. 14 pytań zamkniętych z podanymi wariantami odpowiedzi i 4 pytań otwartych – odpowiedź należy wpisać.

     Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia to 23.

     Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

     Regulamin dopuszcza zorganizowanie „dogrywki” w formie pytań otwartych
     dla uczniów, którzy w teście otrzymają taką sama liczbę punktów.

      

     Nagrody:

     Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz ocenę zgodną z obowiązującymi zasadami WZO.

      

      

     *****

     Konkurs na reklamę książki rozstrzygnięty

          Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nauczyciele bibliotekarze zorganizowali konkurs dla  uczniów klas II – VII. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatu.

     Laureatami zostali :

     1.      Jakub Sandecki – VI b

     2.      Iga Wachowicz – Matulka - III a

     3.      Julia Homa – III a

     4.      Karolina Szczepaniak – III d

     5.      Aleksandra Włodarczyk – III d

     Wyróżnienia otrzymali:

     1.      Aleksander Jarosz – V b

     2.      Alicja Jarosz – III d

      

     ******

          W dniu 15 listopada 2017 w bibliotece szkolnej odbyły się przesłuchania dzieci w konkursie czytelniczym pod tytułem  „Oczaruj mnie … przyrodą”. W tym roku odbyła się trzecia edycja tego konkursu, którego organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim.    

          Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się w jednej wybranej kategorii:

          Kategoria „Żywego słowa” i tu mieli do wyboru: recytację wiersza lub prezentacji opowiadania, w tym również własnego autorstwa. Druga kategoria to „Audiobook”, który mogli nagrać uczniowie klas IV – VII.

     Laureatami konkursu zostali:

     Klasy I - III

     I miejsce

     Liwia Samul z klasy I c wybrała wiersz – „Śnieg” Ludwika Jerzego Kerna
     Maja Sobolewska z klasy I c wybrała wiersz – „Grzyby” Jan Brzechwy
     Iga Wachowicz – Matulka z klasy III a – wybrała wiersz „Grzybobranie” Doroty Gellner

     II miejsce

     Miłosz Staroń z klasy I c wybrał wiersz – „Kwoka” Jan Brzechwy
     Julia Homa z klasy III a wybrała wiersz „Jesień” – Tadeusza Śliwiaka

     III miejsce

     Zuzanna Sokołowska z klasy II a wybrała wiersz – „Nasze kwiaty” Marii Konopnickiej
     Franciszek Kądziela z klasy I b wybrał wiersz – „Dwa koguty” Wandy Chotomskiej

     Klasy IV – VI

     Dominika Folwarska z klasy VI b zaprezentowała fragment utworu „Dziewczynka z szóstego księżyca” i zakwalifikowała się do II etapu konkursu.

     Klasy VII

     Łucja Karaszkiewicz z klasy VII b zaprezentowała fragment utworu „Lord Jim” - zakwalifikowała się do II etapu.

     W II kategorii „Audiobook”

     Laureatką została Łucja Staroń z klasy IV b – nagrała fragment wyjęty z „Neli Małej Reporterki”

          Laureaci będą reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu. Etap  międzyszkolny odbędzie się w grudniu.  Dokładny termin zostanie podany wkrótce.

          Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za trud włożony w przygotowanie uczestników konkursu.

     Życzymy dalszych sukcesów

      

      

     UROCZYSTE OBCHODY
     MIĘDZYNARODOWEGO DNIA POSTACI Z BAJEK.

      

           Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli do wzięcia udziału w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek.

          Zadania dla uczestników są następujące:

     • Uczestnik ma wybrać bohatera z bajki, baśni lub telewizyjnej dobranocki, którego szczególnie polubił.
     • Uczniowie klas II – VII biorący udział w obchodach dnia postaci z bajek mają napisać w kilku zdaniach notatkę o bohaterze, która zawierać będzie:
       • nazwę postaci;
       • autora, który stworzył daną postać;
       • tytuł baśni, bajki lub telewizyjnej dobranocki;
       • krótkie uzasadnienie, dlaczego wybrał daną postać i jakie wyjątkowe cechy posiada wybrany przez niego bohater;
       • opis nie może być dłuższy niż jedna strona kartki z zeszytu - A5. (podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza).
     • Uczniowie klas I nie wykonują opisu postaci – tylko wypowiedź słowna.
     • Kolejnym zadaniem uczestników jest wykonanie stroju przy pomocy osób dorosłych i przebranie się za wybraną bajkową postać.
     • W czasie obchodów Dnia Postaci z bajek uczniowie przyjdą do szkoły
      w przebraniu. Na holu szkolnym nastąpi prezentacja strojów. Uczestnik podczas tej prezentacji przedstawi się i powie za jaką postać się przebrał.
     • Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek odbędą
      się dnia: 23 listopada 2017

          Przenieśmy się razem w fantastyczny świat bajek i baśni, gdzie dobro zawsze zwycięża zło.

      

     *****

     Regulamin konkursu czytelniczego

     ZAREKLAMUJ KSIĄŻKĘ!

      

      

     Cele:

     • promowanie książek i czytelnictwa wśród uczniów
     • zachęcanie do twórczej pracy w dziedzinie sztuki plastycznej
     • pozyskanie informacji o zainteresowaniach czytelniczych uczniów

      

     Organizatorzy:

     • Aneta Woźniak
     • Zofia Witalewska
     • Janusz Wojtan

      

     Warunki uczestnictwa i czas trwania:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas II – VII szkoły podstawowej. Plakat reklamowy należy wykonać indywidualnie lub w dwu osobowych zespołach.

     Termin składania prac do biblioteki szkolnej upływa 31 października 2017

      

     Wymogi techniczne dotyczące plakatów:

     • prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną lub cyfrową.
     • format A3 na papierze bristol
     • plakat musi zawierać:
     1. Tytuł i autora reklamowanej książki;
     2. hasło lub rymowankę zachęcającą do przeczytania reklamowanej książki:
     • praca nie może być w żadnej części plagiatem innej pracy. Udział danej pracy w konkursie jest jednoznaczny z wykonaniem jej przez podpisanego na odwrocie autora. W przypadku stwierdzenia nieoryginalności pracy (bądź jej części) organizator konkursu może uznać pracę za odrzuconą.

      

     Na odwrocie pracy prosimy zamieścić:

     • imię i nazwisko autora (-ów);
     • klasę autora;
     • adresy stron www. jeśli zasoby Internetu były wykorzystywane w procesie pracy twórczej

      

     Kryteria oceny:

          Prace  zostaną ocenione w dwóch kategoriach: klasy II – IV, klasy V - VII. Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące elementy:

     • zgodność przedstawionych treści z tematem
     • oryginalność pomysłu
     • jakość i estetykę wykonania
     • wkład pracy
     • poprawność ortograficzną
     • chwytliwość hasła reklamującego książkę
     • ogólne wrażenia artystyczne

      

     Nagrody i wyróżnienia:

     Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.

     *********************************

     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Grodzisku Mazowieckim
     serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu na opowiadanie pod hasłem

     „Oczaruj mnie…przyrodą*”

     Regulamin konkursu w załączniku.

      *********************************

     "RZEKA WISŁA" - WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

          Dnia 4 kwietna w naszej szkole odbyło się przesłuchanie uczniów w konkursie recytatorskim, zorganizowanego w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły. Konkurs adresowany był do uczniów klas I - III. Celem konkursu było rozbudzanie wśród uczniów zamiłowania do poezji, rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

          Uczniowie prezentowali się przed komisją w składzie:

     Aneta Woźniak – bibliotekarz

     Zofia Witalewska – bibliotekarz

     Klaudia Nyc – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

          Komisja konkursowa oceniając recytację wierszy brała pod uwagę: wyrazistość mowy, interpretację, pamięciowe opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

          Komisja nagrodziła uczestników w sposób następujący:

     I miejsce:

     Łucja Staroń klasa III b

     Skrzypkowska Gabriela klasa II b

     II miejsce:

     Maksymilian Bryła klasa III a

     Jan Gajewski klasa I a

     III miejsce:

     Zuzanna Sokołowska klasa I a

     Julia Maciejewska klasa III c

          Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

     *********************************

     REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „RZEKA WISŁA”

     Cele Konkursu:

     • Uczczenie przez uczniów i nauczycieli Roku Rzeki Wisły.
     • Wdrażanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji na zadany temat (książki, encyklopedie, przewodniki turystyczne, Internet);
     • Kształcenie umiejętności korzystania przez uczniów z różnych źródeł informacji
      i sprawdzania ich wiarygodności.
     • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji oraz poszanowanie praw autorskich.
     • Rozwijanie umiejętności  posługiwania się technologią informacyjną

      

     Organizator konkursu:

     • Zofia Witalewska
     • Aneta Woźniak
     • Anna Wojtan
     • Marta Pater

      

     Zadania dla uczestników:

      

     • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VI.
     • Zadaniem ucznia jest samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point.
     • Uczeń ma za zadanie przedstawić prezentację multimedialną dotyczącą rzeki Wisły.
     • Wymyślenie tytułu (hasła) prezentacji oraz aspektu (np. turystyczny, historyczny, przyrodniczy itp.) w jakim uczestnik chce przedstawić Wisłę oraz tego co o Wiśle chce opowiedzieć  pozostawia się uczniowi / uczniom
     • Prace mają być wykonane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie dwuosobowych.
     • Prezentacja powinna się składać z nie mniej niż 7 slajdów + slajd tytułowy
      i końcowy. Prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym jej otwarcie w programie Microsoft Power Point.
     • Autor / autorzy powinni być podpisani na pierwszym slajdzie (imię, nazwisko, klasa, hasło ujęcia tematu), a na ostatnim slajdzie umieszczone wszystkie źródła informacji, z których korzystał uczestnik konkursu tworząc prezentację (autorów i tytuły książek, z których korzystał, autorów zdjęć których użył, adresy stron internetowych, z których pozyskał informację itp.).

      

     Termin i sposób przeprowadzenia Konkursu:

     Prace należy przekazać bibliotekarzowi na płycie CD do 10. 04. 2017

     Ocena:

     • W prezentacji oceniane będzie hasło oraz opracowanie tematu zgodnie
      z wymyślonym motywem przewodnim.
     • Poprawność zawartych w prezentacji informacji na temat Wisły.
     • Interesujące ujęcie tematu, przyciągające uwagę odbiorcy.
     • Zawartość prezentacji, czyli czy przedstawia spójną opowieść.
     • Estetyka i efekt wizualny, szata graficzna, techniczna poprawność wykonania, wkład pracy oraz zgodność przekazanej pracy z wymogami zawartymi w regulaminie.

      

     Nagrody:

     • Autorzy najciekawszych prezentacji otrzymają dyplomy, oraz ocenę zgodną
      z obowiązującymi zasadami WZO.

      

      

     *********************************

     REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „RZEKA WISŁA”

      

     1. Cele konkursu:

     • Uczczenie Roku Rzeki Wisły.
     • Rozbudzanie wśród uczniów zamiłowania do poezji.
     • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
     • Rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich u dzieci.
     • Zdobycie doświadczenia związanego z występem przed publicznością.
     • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

      

     2. Organizatorzy konkursu:

     • Aneta Woźniak
     • Zofia Witalewska

      

     3. Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas I -  III . Uczniowie recytują wybrany przez siebie wiersz tematycznie związany z rzeką Wisłą – indywidualnie.

     Zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 31. 03. 2017

      

     4. Termin przeprowadzenia:

     • Przesłuchanie uczniów z klasy I a, II b, III a – 4 kwietnia
     • Przesłuchanie uczniów z klasy I b, III b, II a – 5 kwietnia
     • Przesłuchanie uczniów z klasy II d, II c – 6 kwietnia

      

     5. Kryteria oceny uczestników:

     • Pamięciowe opanowanie wiersza  0 - 5 punktów
     • Interpretacja tekstu (akcentowanie, praca głosem) 0 – 5 punktów
     • Wyrazistość mowy (wyraźna mowa) 0 – 2 punktów
     • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny) 0 – 5 punktów

      

     Uczestników będzie oceniać jury w składzie:

     • Bibliotekarze
     • Nauczyciel (psycholog, pedagog, logopeda, polonista lub inny zatrudniony w szkole)

      

     6. Nagrody

     Ogłoszenie wyników nastąpi po przesłuchaniu wszystkich dzieci. Laureaci I, II, III miejsc otrzymają nagrody książkowe.

      

     *********************************

          W lutym bieżącego roku bibliotekarze Aneta Woźniak i Zofia Witalewska w porozumieniu z panią Lillą Marszałek zorganizowały konkurs czytelniczy – „Dzieci z Bullerbyn”. Był on adresowany do uczniów klas III. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do uważnego przeczytania tej powieści. Liczyłyśmy na to, że lektura się dzieciom spodoba i wówczas sięgną po inne książki napisane przez Astrid Lindgren.

      

     Laureatami zostali:

      

     I – miejsce:

     Łucja Staroń z klasy III b

     II – miejsce:

     Oliwia Ratajczyk z klasy III a

     Filip Staniszewski z klasy III b

     Iga Kaler z klasy III b

     III – miejsce:

     Amelia Piątkowska z klasy III a

     Wyróżnienie:

     Zosia Kalisiewicz z klasy III a

      

           Laureaci konkursu w nagrodę otrzymali książki. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, gdyż różnice punktowe między uczestnikami były niewielkie.

      

     *********************************

     Konkurs czytelniczy: „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren

      

     • Cele:
     • Popularyzacja twórczości Astrid Lindgren
     • Rozbudzanie motywacji czytania.
     • Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę.
     • Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania informacji.

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźniak
     • Zofia Witalewska
     • Lilla Marszałek

      

     Termin przeprowadzenia: luty 2017

      

     Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas III.

      

     Przebieg konkursu i sposób przeprowadzenia:

     Konkurs zostanie przeprowadzony w klasach III. Rywalizacja będzie mieć formę pisemną - test. Test zawiera 20 pytań. 15 pytań zamkniętych z podanymi wariantami odpowiedzi i 5 pytań otwartych – odpowiedź należy wpisać.

     Pytania dotyczą treści książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

     Za prawidłową odpowiedź na pytania od nr 2 do 11 i od nr 13 do 20 można uzyskać 1 punkt.

     Za prawidłową odpowiedź na pytanie nr 1 można uzyskać 3 punkty

     Za prawidłową odpowiedź na pytanie nr 12 można uzyskać 4 punkty

     Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia to 25

     Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

     Regulamin dopuszcza zorganizowanie „dogrywki” w formie pytań otwartych dla uczniów, którzy w teście otrzymają taką sama liczbę punktów.

      

     Nagrody:

     Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe.

      

     *********************************

     "OCZARUJ MNIE... POLSKĄ LITERATURĄ" - WYNIKI KONKURSU

      

           W dniu 16. 12. 2016 w Grodzisku Mazowieckim odbyło się przesłuchanie uczniów w II etapie konkursu czytelniczego  „Oczaruj mnie swoim…” zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną dla uczniów szkół powiatu grodziskiego. Oto wyniki:

     II – miejsce

     Maksymilian Bryła z klasy III a – „Muchy króla Apsika”

     Gabrysia Skrzypkowska z klasy II b – „Sprzątaczka”

     III – miejsce

     Zuzanna Sokołowska z klasy I a – „Pomidor”

     Wyróżnienie:

     Antoni  Sęczek  - 0 b „Psie smutki”

     Łucja Staroń z klasy III b - „Chrząszcz” 

     Aleksandra Maciaszek z klasy III b – „Paweł i Gaweł”

               Uroczyste podsumowanie konkursu czytelniczego „Oczaruj mnie…polską literaturą ‘’ odbędzie się dnia 01. 02. 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Informacja na temat wyjazdu laureatów będzie przekazana w późniejszym terminie.

     Gratulujemy!

      

     ----------------------

          W dniu 24 listopada 2016 w bibliotece szkolnej odbyły się przesłuchania dzieci w konkursie czytelniczym pod tytułem  „Oczaruj mnie … polską literaturą”. W tym roku odbyła się druga edycja tego konkursu, którego organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim.    

          Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się w jednej wybranej kategorii: „Żywego słowa” (tu mieli do wyboru: recytację wiersza lub prezentacji opowiadania, w tym również własnego autorstwa).

          W kategorii „Żywe słowo” przed komisją zaprezentowało się 44 uczestników.

          Najbardziej komisję konkursową oczarowali swoim występem następujący uczniowie:

     Klasy 0 - III

     Kategoria „Żywe słowo” -  recytacja wiersza

     I miejsce:

     Gabrysia Skrzypkowska z klasy II b wybrała wiersz – „Sprzątaczka” Doroty Gellner

     Łucją Staroń z klasy III b, która wybrała wiersz „Chrząszcz”  Jana Brzechwy

     II miejsce:

     Bartłomiej Głąb z klasy III b wybrał wiersz – „Kaczka Dziwaczka” Jana Brzechwy

     Karolina Strzemieczna z klasy III c wybrała wiersz – „Na straganie” Jana Brzechwy

     Zuzanna Sokołowska z klasy I a wybrała wiersz – „Pomidor” Jana Brzechwy

     Miłosz Wielądek – 0 b wybrał wiersz – „Bambo” Juliana Tuwima

     III miejsce:

     Sęczek Antoni – 0 b wybrał wiersz – „Psie smutki” Jana Brzechwy

     Aleksandra Maciaszek z klasy III b wybrała wiersz – „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry

      

     Klasy IV - VI

     Kategoria „Żywe słowo”

     I miejsce:

     Łucja Karaszkiewicz z klasy VI b wybrała utwór Karola Wojtyły „Szymon z Cyreny”

     Stefania Migda z klasy IV a wybrała utwór „Pan od przyrody” Zbigniewa Herberta

     II miejsce:

     Karolina Szydlik z klasy VI b przedstawiła fragment „Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego

     III  miejsce:

     Anna Ceglińska z klasy V a wybrała utwór „Czapla, ryby i rak” Ignacego Krasickiego

     Natalia Woźniak z klasy VI a wybrała utwór „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza

      

     Klasy 0 - III

     Kategoria „Żywe słowo” -  Opowiadanie

     I miejsce:

     Maksymilian Bryła z klasy III a przedstawił bajkę  „Muchy króla Apsika” Antoniego Marianowicza

     II miejsce:

     Lidia Dąbrowska  - 0 b przedstawiła opowiadanie na podstawie wiersza  „Kto misiowi urwał ucho” Czesława Janczarskiego

     III miejsce:

     Agata Serafin z klasy III c przedstawiła bajkę  „O żółwiu i zającu”.

      

     Laureaci I, II i III miejsca będą reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu, który odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim.

     Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za trud włożony w przygotowanie uczestników konkursu.

     Życzymy dalszych sukcesów.

      

     *********************************

     O BAJKOWYCH POSTACIACH

          7 listopada do naszej szkoły zawitała bajka. Wszyscy pamiętamy ten dreszczyk emocji, kiedy nasi rodzice, dziadkowie siadali przy nas i  zaczynali nam czytać: „Dawno, dawno temu…”. Przenosiliśmy się wówczas w cudowny świat przygody, tajemnicy. Gdy opanowaliśmy trudną sztukę czytania, sami spędzaliśmy czas „między półkami” i czytając wspaniałe historie w dziecięcej wyobraźni przenosiliśmy się do świata bohaterów. Często utożsamialiśmy się z bajkową postacią.

          Ten cudowny świat bajkowych bohaterów zagościł w naszej szkole za przyczyną uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy pomogli dzieciom przygotować piękne kostiumy. Postacie znane z bajek i baśni wyszły z kart książek i przechadzały się dumnie po naszej szkole. W czasie parady uczniowie przedstawiali swoją postać.

          Święto cieszyło się dużą popularnością zwłaszcza w klasach młodszych. Mieliśmy w szkole Krasnali, Księżniczki, Myszki Miki, Wróżki, Kopciuszków, Wilków, Kota w butach i wiele innych postaci.  Zwieńczeniem parady była bajkowa dyskoteka.

      

     *********************************

     UROCZYSTE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA POSTACI Z BAJEK

     Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli do wzięcia udziału w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek.

     Zadania dla uczestników są następujące:

     • Uczestnik ma wybrać bohatera z bajki, baśni lub telewizyjnej dobranocki, którego szczególnie polubił.
     • Uczniowie klas II – VI biorący udział w obchodach dnia postaci z bajek mają napisać w kilku zdaniach notatkę o bohaterze, która zawierać będzie:
      • Nazwę postaci
      • Autora, który stworzył daną postać
      • Tytuł baśni, bajki lub telewizyjnej dobranocki
      • Krótkie uzasadnienie dlaczego wybrał daną postać i jakie wyjątkowe cechy posiada wybrany przez niego bohater
      • Opis nie może być dłuższy niż jedna strona kartki z zeszytu - A5. (podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza.)
     • Uczniowie klas 0 – I nie wykonują opisu postaci – tylko wypowiedź słowna.
     • Kolejnym zadaniem uczestników jest wykonanie stroju przy pomocy osób dorosłych i przebranie się za wybraną bajkową postać.
     • W czasie obchodów Dnia Postaci z bajek uczniowie przyjdą do szkoły w przebraniu. Na holu szkolnym nastąpi prezentacja strojów. Uczestnik podczas tej prezentacji przedstawi się i powie, za jaką postać się przebrał.
     • Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek odbędą się dnia: 7 listopada 2016

      

     Przenieśmy się razem w fantastyczny świat bajek i baśni, gdzie dobro zawsze zwycięża zło.

      

     *********************************

     Regulamin konkursu czytelniczego „NAPISZ LIST”

      

     • Cele:
     • Napisanie listu z zachowaniem reguł dotyczących listów prywatnych
     • Ćwiczenie poprawności ortograficznej oraz czytelnego zapisu treści .
     • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli na piśmie
     • Ukazanie zalet czytania książek

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźniak
     • Zofia Witalewska
     • Sylwia Kwiecień – Masło
     • Elżbieta Kołodziejczyk
     • Janusz Wojtan

      

     Termin przeprowadzenia: październik 2016 r.

     Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV i VI. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie mają:

     • Napisać odręcznie list prywatny z zachowaniem wymogów formalnych (rozmieszczenie treści, użycie zwrotów grzecznościowych, itd.)
     • Tematem listu jest zachęcenie adresata do czytania książek
     • W treści listu należy użyć tegorocznego hasła Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, które brzmi: „Książka to dopiero początek…”
     • Treść listu nie może zajmować więcej jak stronę kartki formatu A 4
     • List należy napisać na kartce formatu A 4
     • Uczeń może przekazać tylko jedną pracę.
     • Prace należy podpisać: imię, nazwisko, klasa

      

     Ocenie będą podlegać:

     • Ciekawe pomysły zachęcające do czytania książek
     • Poprawność ortograficzna i stylistyczna
     • Zachowanie zasad pisania listów
     • Użycie tegorocznego hasła MMBSz
     • Ogólna estetyka i czytelność zapisu treści

      

     Prace będą oceniane przez nauczycieli polonistów.

     W terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu

      

     Nagrody:

     Laureaci I, II, III otrzymają nagrody książkowe

      

     *********************************

      

     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Grodzisku Mazowieckim serdecznie zaprasza do udziału w II edycji

     konkursu na opowiadanie pod hasłem „Oczaruj mnie… polską literaturą”

      

     CELE KONKURSU

     1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do literatury.
     2. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości uczniów na piękno literatury.
     3. Rozwijanie twórczości własnej uczestników.
     4. Popularyzowanie wykorzystania technologii IT do wyrażania wrażliwości artystycznej.
     5. Kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania.

      

     ORGANIZATORZY KONKURSU:

     • PBW filia w Grodzisku Mazowieckim
     • Biblioteki szkolne powiatu grodziskiego
     • Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

      

     TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

     Etap szkolny:  do 25 XI 2016 r.

     Etap międzyszkolny: 12 XII 2016 r. – 16 XII 2016 r.

     Uroczystość wręczenia nagród: 18 I 2017 r.

      

     WARUNKI UCZESTNICTWA

     Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z terenu Powiatu Grodziskiego w następujących grupach wiekowych i dwóch kategoriach:

     1. Kategoria „ŻYWE SŁOWO”

     · uczniowie klas  0 – III    szkoły podstawowej

     · uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej

     · uczniowie klas  I – III    gimnazjum

     1. Kategoria „AUDIOBOOK”
     • uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej
     • uczniowie klas  I – III    gimnazjum
     • uczniowie klas  I – IV    szkół ponadgimnazjalnych

      

     • Uczestnicy opowiadają wybrany przez siebie utwór literacki lub fragment wybranego utworu .
     • Uczniowie klas 0-III maja możliwość wyboru opowiadania tekstu lub recytacji wiersza.

     Utworem literacki może być opublikowany tekst innego autora lub tekst uczestnika konkursu.

     • Konkurs jest indywidualny.
     • Uczestnicy mogą zaprezentować jeden utwór tylko w jednej kategorii: „ŻYWE SŁOWO” lub „AUDIOBOOK”.
     • Uczestnicy wybierający kategorię AUDIOBOOK powinni dostarczyć nagranie w formacie mp3 na płycie CD podpisanej imieniem i nazwiskiem autora nagrania. W nagraniu przed rozpoczęciem opowiadania należy podać autora i tytuł utworu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania i wykorzystania prac konkursowych do celów promocyjnych.
     • Czas prezentacji do  7 minut.
     • Do etapu międzyszkolnego przechodzą laureaci I, II, III miejsca eliminacji szkolnych, z każdej kategorii.

      

     Zgłoszenie uczestników do etapu międzyszkolnego następuje poprzez przekazanie Protokołów Komisji z etapu szkolnego do Filii PBW do 30.11.2016  r. Do udziału w etapie międzyszkolnym kwalifikują Komisje Szkolne pod przewodnictwem nauczyciela bibliotekarza. W pracach tych komisji mogą uczestniczyć pracownicy biblioteki pedagogicznej.

     Organizatorzy zapewniają nagrody i dyplomy dla Laureatów Konkursu.

     Kryteria OCENY  OPOWIADANIA W KATEGORII ŻYWEGO SŁOWA:

     1. dobór repertuaru: 0-2
     2. ogólny wyraz artystyczny: 0-3
     - strój, rekwizyty...
     - wykorzystanie środków pozawerbalnych
     3. ogólna prezentacja tematu i konstrukcji wypowiedzi: 0-6
     - właściwa kompozycja
     - płynność i poprawność wyrażania myśli,
     - bogactwo języka i jego barwność
     - jasność i logiczność formułowania myśli
     - poprawne akcentowanie
     - sugestywność wypowiedzi
     4. wprowadzenie dialogu: 0-1

     5. odpowiednie wykorzystanie limitu czasu: 0-1
     6.  pamięciowe opanowanie tekstu: 0-2

     7. prezentacja utworu własnego autorstwa: 0-3

     8. Maksymalna liczba punktów –18.

      

     KRYTERIA OCENY  RECYTACJI WIERSZA W KATEGORII ŻYWEGO SŁOWA:

     1. dobór repertuaru: 0-2

     2. ogólny wyraz artystyczny: 0-3

     - wykorzystanie środków pozawerbalnych

     3. ogólna prezentacja tematu i konstrukcji wypowiedzi: 0-6

     - właściwa kompozycja

     - płynność i poprawność wyrażania myśli,

     - bogactwo języka i jego barwność

     - jasność i logiczność formułowania myśli

     - poprawne akcentowanie

     - sugestywność wypowiedzi

     4. odpowiednie wykorzystanie limitu czasu: 0-1

     5.  pamięciowe opanowanie tekstu: 0-2

      Maksymalna liczba punktów –14.

      

      Kryteria OCENY UCZESTNIKÓW  W KATEGORII AUDIOBOOK:

     1. dobór repertuaru: 0-2
     2. ogólny wyraz artystyczny: 0-2
     - wykorzystanie środków werbalnych

     - ciekawy, indywidualny charakter nagrania (wykorzystanie różnych efektów dźwiękowych)
     3. ogólna prezentacja tematu i konstrukcji wypowiedzi: 0-6
     - właściwa kompozycja
     - płynność i poprawność wyrażania myśli,
     - bogactwo języka i jego barwność
     - jasność i logiczność formułowania myśli
     - poprawne akcentowanie
     - sugestywność wypowiedzi
     4. wprowadzenie dialogu: 0-1

     5. odpowiednie wykorzystanie limitu czasu: 0-1
     6.  prezentacja utworu własnego autorstwa: 0-3

     7. Maksymalna liczba punktów –15.

     *********************************

     2015/2016

      

     Konkurs czytelniczy:  „W PUSTYNI I W PUSZCZY” H. SIENKIEWICZA

      

     • Cele:
     • Popularyzacja twórczości H. Sienkiewicza
     • Rozbudzanie motywacji czytania.
     • Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę.
     • Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania informacji.

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźniak
     • Zofia Witalewska

      

     Termin przeprowadzenia:

     Zgłoszenia uczestników do dn. 04.05.2016

     Termin realizacji konkursu dn. 05.05.2016

      

     Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI

     Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie mają zapoznać się z treścią powieści –
      „W pustyni i w puszczy”.

     Chętni uczniowie do dn. 04.05.2016 mają zgłosić chęć wzięcia udziału

     w konkursie nauczycielowi bibliotekarzowi.

      

     Przebieg konkursu i sposób przeprowadzenia:

     Konkurs zostanie przeprowadzony w klasach V i VI W każdej z klas osobno.

     Rywalizacja będzie mieć formę pisemną - test.

     Test zawiera 20 pytań. 14 pytań zamkniętych z podanymi wariantami odpowiedzi
     i 6 pytań otwartych – odpowiedź należy wpisać.

     Pytania dotyczą treści powieści – „W pustyni i w puszczy”.

     Za prawidłową odpowiedź na pytania można uzyskać 1 punkt.

     Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia to 24

     Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości
     w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

     Regulamin dopuszcza zorganizowanie „dogrywki” w formie pytań otwartych
     dla uczniów, którzy w teście otrzymają taką samą liczbę punktów.

      

     Nagrody:

     Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe.

      

      OCZARUJ MNIE SWOIM BOHATEREM LITERACKIM - WYNIKI

      

               W dniu 20.01.2016 roku odbyła się w uroczystość podsumowująca I edycję konkursu czytelniczego:  „Oczaruj mnie swoim… swoim bohaterem literackim” zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną. Uroczystość ta odbyła się w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

          Odbyło się Jasełka przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego. Następnie Laureaci I miejsc prezentowały się na scenie. Występowało po jednym przedstawicielu z każdej kategorii wiekowej. Nasza uczennica Stefania Migda została wybrana do prezentacji w kategorii wiekowej 0 – III.

          Nasi uczniowie w ostatniej edycji tego konkursu odnieśli sukces. Na ponad 400 dzieci biorących udział w powiatowym konkursie nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

     I - miejsce

     Stefania Migda z klasy III a – „Jak król się struł”

     II – miejsce

     Maksymilian Bryła z klasy II a – „Hipopotam”

     Łucja Staroń z klasy II b - „Kłamczucha” 

     Zuzanna Sokołowska z klasy I a – „Żuk”

     Malwina Filipek z klasy I c – „Chory kotek” 

     III – miejsce

     Gabrysia Skrzypkowska z klasy I b – „Okulary”

      

          Wyróżnienie: Jakub Czekanowski z klasy II a „Stefek Burczymucha”

          W kategorii „Audiobook” wzięli udział: Grzegrzółka Grzegorz oraz Łucja Karaszkiewicz z klasy V b 

          Dzieci, otrzymały w nagrodę pięknie wydane książki oraz dyplomy. Niespodzianką dla dzieci była bezpłatna projekcja filmu pt. "Bella i Sebastian".

      

      

     W dniu 09. 12. 2015 w Grodzisku Mazowieckim odbyło się przesłuchanie uczniów w II etapie konkursu czytelniczego  „Oczaruj mnie swoim… swoim bohaterem literackim”.

     Z naszej Szkoły przed komisją prezentowali się następujący uczniowie:

     Gabrysia Skrzypkowska z klasy I b wybrała wiersz – „Okulary”

     Maksymilian Bryła z klasy II a wybrał wiersz – „Hipopotam”

     Jakub Czekanowski z klasy II a przedstawił  swoją interpretacje wiersza „Stefek Burczymucha” Stefania Migda z klasy III a – „Jak król się struł”

     Julia Stępień z klasy I d – wyrecytowała wiersz  „Bambo”

      Łucja Staroń z klasy II b - wybrała wiersz „Kłamczucha”  Jana Brzechwy.

     Zuzanna Sokołowska z klasy I a – wybrała wiersz „Żuk”

     Malwina Filipek z klasy I c – wybrała wiersz  „Chory kotek”  Stanisława Jachowicza

     Aleksandra Włodarczyk z klasy I d – przedstawiła wiersza „Samochwała”

     Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi przed przerwą świąteczną.

     Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za trud włożony w przygotowanie do konkursu.

      

      

      

     W dniu 19 listopada 2015 w bibliotece szkolnej odbyły się przesłuchania dzieci w konkursie czytelniczym pod tytułem  „Oczaruj mnie swoim… swoim bohaterem literackim”. W tym roku odbyła się pierwsza edycja tego konkursu, którego organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim.    

     Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się w jednej wybranej kategorii:

     Kategoria „Żywego słowa” i tu mieli do wyboru: recytację wiersza lub prezentacji opowiadania, w tym również własnego autorstwa. Druga kategoria to „Audiobook”, który mogli nagrać uczniowie klas IV – VI.

     W tym roku uczniowie najczęściej wybierali recytację wiersza. W tej kategorii przed komisją zaprezentowało się 31 uczestników. Największą popularnością cieszył się Julian Tuwim i Jan Brzechwa.

     Najbardziej komisję konkursową oczarowali swoim występem następujący uczniowie:

     Gabrysia Skrzypkowska z klasy I b wybrała wiersz – „Okulary” i zajęła I miejsce

     Maksymilian Bryła z klasy II a wybrał wiersz – „Hipopotam”  i zajął również I miejsce

     Jakub Czekanowski z klasy II a przedstawił  swoją interpretacje wiersza „Stefek Burczymucha” i zajął  I miejsce

     Stefania Migda z klasy III a – „Jak król się struł” i również zajęła I miejsce

     Julia Stępień z klasy I d – wyrecytowała wiersz  „Bambo” i zajęła II miejsce ex aequo z Łucją Staroń z klasy II b, która wybrała wiersz „Kłamczucha”  Jana Brzechwy.

     Zuzanna Sokołowska z klasy I a – wybrała wiersz „Żuk” i zajęła III – miejsce

     Malwina Filipek z klasy I c – wybrała wiersz  „Chory kotek”  Stanisława Jachowicza i zajęła III – miejsce

     Aleksandra Włodarczyk z klasy I d – przedstawiła swoją interpretacje wiersza „Samochwała” i zajęła III miejsce.

     Komisja postanowiła wyróżnić następujących uczniów:

     - Mateusza Miciałkiewicza

     - Annę Buczyńską

     - Alessandrę Księżopolską

     W II kategorii „Audiobook” zaprezentowali się Grzegorz Grzegrzółka i Łucja Karaszkiewicz z klasy V b. Uczniowie ci zajęli ex aequo I miejsce.

     Uczniowie nagrali fragment powieści pt. „Tajemniczy ogród”

     Laureaci I, II i III miejsca będą reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu, który odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim.

     Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za trud włożony w przygotowanie uczestników konkursu.

     Życzymy dalszych sukcesów I ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ Z KONKURSU!

      

     LAURKI DLA BIBLIOTEKI

          W październiku ogłosiłyśmy konkurs na laurkę dla biblioteki szkolnej. Otrzymałyśmy od naszych uczniów 258 prac plastycznych. Uczniowie przygotowali kartki używając różnych technik plastycznych. W środku znalazłyśmy podziękowania za pracę, wyrozumiałość i cierpliwość. Niektóre laurki zawierały rymowane wierszyki oraz życzenia.

          Szczególnie chcemy podziękować klasie I a, za wykonane bardzo starannie piękne wyklejanki.

      

     W konkursie na laurkę nagrodziliśmy

     Kategoria I – prace uczniów klas I

     Pierwszego miejsca nie przyznano.

     II – miejsce

     Aleksandra Jarosz klasa I d

     Natalia Osiadacz klasa I d

     III – miejsce

     Niebrzydowski Oliwier klasa I d

      

     Wyróżnienia otrzymali:

     Uczniowie klasy I a

     Adam Przybylski klasa I c

     Julia Stępień klasa I d

     Włodarczyk Aleksandra klasa I d

      

     Kategoria II – prace uczniów klas II - III

     I – miejsce

     Zofia Kalisiewicz  klasa II a

     Jakub Skorzycki klasa III b

     II – miejsce

     Księżopolska Aleksandra klasa III a

     Jakub Czekanowski klasa II a

     III – miejsce

     Albert Tengli - Olczak klasa III a

      

     Wyróżnienia otrzymali:

     Julia Wojtasiuk klasa II a

     Aleksandra Homa klasa II c

     Patrycja Miciałkiewicz klasa III a

     Kinga Kozłowska klasa III b

     Kategoria III – prace uczniów klas IV - VI

     I – miejsce

     Bartłomiej Wroński klasa IV b

     II – miejsce

     Jakub Szymański klasa IV a

     III– miejsce

     Julia Skorzycka klasa VI a

     Emilia Jarkiewicz klasa V b

      

     Wyróżnienia otrzymali:

     Karolina Serafin klasa IV b

     Adam Ciomcia klasa VI a

     Rafał Zwierzchowski klasa VI a

      

          Wszystkim uczniom dziękujemy. Wkrótce zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.

      

      

      

      

      

          Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Oczaruj mnie... swoim ulubionym bohaterem literackim...” Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Grodzisku Mazowieckim.

          Etap szkolny odbędzie się 19 listopada 2015 roku. Przesłuchania uczestników w I etapie konkursu zostaną zorganizowane w Szkole Podstawowej w Józefinie. Laureaci I, II i III miejsca będą reprezentować naszą szkołę w II etapie – międzyszkolnym.

         Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

          Szczegóły w załączniku.

       

     Dzień ulubionego bohatera literackiego

      

          Zapraszamy Wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w uroczystej paradzie postaci literackich z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

          W czasie święta macie szansę zaprezentowania swojej ulubionej postaci literackiej. Waszym zadaniem jest wykonanie stroju przy pomocy osób dorosłych. Uczniowie, którzy chcą zaprezentować swojego ulubionego bohatera przychodzą do szkoły w przebraniu. Prezentacja strojów nastąpi na holu szkolnym
     27 października

          Zmienimy w tym dniu naszą szkołę w krainę skrzatów, księżniczek, smoków, rycerzy itp.

      

     Regulamin konkursu plastycznego

     Na laurkę dla biblioteki szkolnej
     z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

      

     • Cele:
     • promocja biblioteki szkolnej jako miejsca, w którym można twórczo spędzić czas
     • promowanie biblioteki jako miejsca, w którym można uzyskać różnorodne informacje
     • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźnik
     • Zofia Witalewska
     • Katarzyna Kutyła

      

     Warunki uczestnictwa wymogi techniczne i czas trwania

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VI

     Zadaniem konkursowym jest wykonanie własnoręcznie kartki z życzeniami dla biblioteki szkolnej z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

     Format pracy 15 x 21 Złożona kartka A 4

     Uczniowie klas I wykonują pocztówkę dla biblioteki szkolnej – technika dowolna.

     Technika wykonania prac: kredkami, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka. W środku należy zamieścić życzenia( dotyczy kas II – VI)

     Uczniowie klas I wykonują pocztówkę dla biblioteki szkolnej.

     Prace należy wykonać na zajęciach w szkole. Uczestnik może przekazać na konkurs 1 pracę dowolnie wybraną techniką.

     Wykonane prace należy podpisać podając

     imię i nazwisko autora, klasę

     Prace należy przekazać do biblioteki szkolnej do 30. 10. 2015

      

     Kryteria oceny:

     Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę:

     • jakość i estetykę prac
     • oryginalność pomysłu
     • ortografię (dotyczy klas II – VI)

      

     Prace zostaną ocenione w III kategoriach:

     • Prace uczniów klas I
     • Prace uczniów II – III
     • Prace uczniów IV – VI

      

     Nagrody:

     Komisja dokona wyboru najciekawszych prac, które trafia na wystawę pokonkursową. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy.

      

      

      

      

     2014/2015

          W marcu bibliotekarki szkolne (Aneta Woźniak i Zofia Witalewska) przeprowadziły konkurs czytelniczy – „Znam baśnie Hansa Christiana Andersena”

          W kwietniu 2015 roku obchodzimy 210 rocznicę urodzin duńskiego pisarza najbardziej znanego ze swojej twórczości dla dzieci. Organizując konkurs chciałyśmy zachęcić uczniów do przeczytania kilku pięknych baśni. Konkurs był adresowany do uczniów klas II

          Uczniowie mieli za zadanie zapoznać się z następującymi baśniami:

     • Calineczka
     • Brzydkie kaczątko
     • Dzikie łabędzie
     • Dziewczynka z zapałkami
     • Słowik
     • Królowa śniegu

          Mimo, że trzeba było przeczytać aż sześć baśni, uczniowie ochoczo podjęli to wyzwanie. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów. Na szczególną uwagę zasługują uczniowie z klasy II b, motywowani przez wychowawcę, panią Ewę Koziarską. Niemal cała klasa wzięła udział w konkursie – 23 uczniów.

          Największą wiedzą na temat baśni wykazał się Jakub Jasiński z klasy II zajął I – miejsce Sebastian Stępień z klasy II i Jakub Skorzycki z klasy II b. zajęli ex aequo II miejsce. Filip Jung i Adam Bejgier z klasy II b zajęli ex aequo III –miejsce . Serdecznie gratulujemy.

          

      

      

     Konkurs "Opowieści z Narnii" rozstrzygnięty!

          W marcu 2015 r. bibliotekarze przeprowadzili konkurs czytelniczy – „Opowieści z Narnii”. Był on adresowany do uczniów klas IV. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do uważnego czytania książek, ćwiczenie umiejętności kojarzenia faktów i sprawnego udzielania odpowiedzi. W konkursie wzięło udział 16 uczniów.

          Największą wiedzą na temat przygód Piotra, Zuzanny, Edmunda i Łucji wykazali się Wiktor Gębarski z klasy IV i Paweł Pyra z klasy IV b. Uczniowie ci bezbłędnie udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania, zajmując ex aequo I miejsce. II miejsce zajął Andrzej Kozłowski a III wywalczył Damian Wiczkowski z klasy IV b. Serdecznie gratulujemy.

      

           W październiku 2014 roku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych został ogłoszony konkurs na projekt ekslibrisu biblioteki szkolnej. Komisja konkursowa nie wyróżniła żadnej pracy zgłoszonej na konkurs. Projekty, które wpłynęły były na podobnym poziomie wykonania. Żaden z projektów nie spełnił wszystkich wymogów regulaminu.

      

     Konkurs "Dzieci z Bullerbyn" rozstrzygnięty!

        

          W dniu 17.11. 2014 roku bibliotekarze Aneta Woźniak i Zofia Witalewska przeprowadziły konkurs czytelniczy – „Dzieci z Bullerbyn”. Był on adresowany do uczniów klas III. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do uważnego przeczytania tej powieści, jak również zachęcenie dzieci do sięgania po inne książki autorstwa Astrid Lindgren. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów.

          Największą wiedzą na temat przygód Lisy, Lasse, Bosse, Anny, Britty, Olle i Kerstin wykazali się Weronika Bogucka z klasy IIIa i Krystian Wieczorek z klasy IIIb. Uczniowie ci bezbłędnie udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania, zajmując ex aequo  I miejsce. II miejsce zajęła Zosia Bogucka z klasy IIIa, a III wywalczyła Julia Rychlińska z klasy IIIb. Serdecznie gratulujemy.

      

      

     Regulamin konkursu

     Konkurs czytelniczy: „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren

      

     • Cele:
     • Popularyzacja twórczości Astrid Lindgren
     • Rozbudzanie motywacji czytania.
     • Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę.
     • Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania informacji.

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźnik
     • Zofia Witalewska

      

     Termin przeprowadzenia:

     Zgłoszenia uczestników do dn. 15.10.2014

     Termin realizacji konkursu: październik 2014

     Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas III

     Chętni uczniowie do dn. 15.10.2014. mają zgłosić chęć wzięcia udziału

     w konkursie nauczycielowi bibliotekarzowi.

      

     Przebieg konkursu i sposób przeprowadzenia:

     Konkurs zostanie przeprowadzony w klasach III. W każdej z klas osobno.

     Rywalizacja będzie mieć formę pisemną - test.

     Test zawiera 20 pytań. 18 pytań zamkniętych z podanymi wariantami odpowiedzi i 2 pytania otwarte – odpowiedź należy wpisać.

     Pytania dotyczą treści książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

     Za prawidłową odpowiedź na pytania od nr 2 do 11 i od nr 13 do 20 można uzyskać 1 punkt.

     Za prawidłową odpowiedź na pytanie nr 1 można uzyskać 3 punkty

     Za prawidłową odpowiedź na pytanie nr 12 można uzyskać 4 punkty

     Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia to 25

     Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

     Regulamin dopuszcza zorganizowanie „dogrywki” w formie pytań otwartych dla uczniów, którzy w teście otrzymają taką sama liczbę punktów.

      

     Nagrody:

     Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe oraz oceny do dziennika.

      

     Regulamin konkursu na:

     PROJEKT EKSLIBRISU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      

          Co to jest ekslibris? Nazwa pochodzi od łacińskiego zwrotu ex libris i dosłownie oznacza „z książek” Dlaczego z książek? Bo wcześniej ekslibris był do nich wklejany. Dawne ekslibrisy można jeszcze zobaczyć w starych drukach, gromadzonych w bibliotekach i muzeach.

          Tradycyjnie pojmowany ekslibris kojarzony jest z niewielką odbitką graficzną* zawierającą w polu kompozycji dedykację, na którą składa się zwrot ex libris i który jest połączony z imieniem i nazwiskiem właściciela. W miejscu nazwiska konkretnej osoby może pojawić się nazwa instytucji, np. biblioteki, muzeum lub urzędu . Taką odbitkę przyklejano na wewnętrzną stronę przedniej okładki książki dla udokumentowania przynależności woluminu do określonego księgozbioru.
     Miał chronić książkę przed zgubieniem, wyrażać dumę właściciela z faktu posiadania jej i miał ją zdobić.

     http://biennale.zamek.malbork.pl/index.php?p=oekslibrisie

      

     Cele:

     • stworzenie znaku własnościowego, charakterystycznego dla książek należących do księgozbioru naszej biblioteki
     • promocja biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym
     • zwrócenie uwagi uczniów na wartość książki w historii
     • promocja czytelnictwa wśród młodzieży
     • zachęcanie do twórczej pracy w dziedzinie sztuki plastycznej

      

     Organizatorzy:

     • Aneta Woźniak
     • Zofia Witalewska

      

     Warunki uczestnictwa i czas trwania:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Pracę należy wykonać indywidualnie.

     Termin składania prac upływa 31 października 2014

      

     Wymogi techniczne dotyczące plakatów:

     • prace mają zostać wykonane ołówkiem, flamastrem, markerem.  Prace mają być czarno - białe
     • w formacie nie większym niż 10 x 15 – na kartonie technicznym
     • Ekslibris musi się jednoznacznie odnosić do zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej w Józefinie czyli powinien zawierać na przykład:

     a)Nazwę biblioteki, do której się odnosi w pełnym brzmieniu -  Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     b)Nazwę biblioteki w krótszej formie -  Biblioteka Szkoły Podstawowej w Józefinie

     c)Lub symbol Patrona naszej szkoły

     d)Elementy, które kojarzą się z biblioteką, książką lub czytelnictwem.

     • praca nie może być w żadnej części plagiatem innej pracy.
     • W przypadku stwierdzenia nieoryginalności pracy (bądź jej części) organizator konkursu może uznać pracę za odrzuconą.

      

     Na odwrocie pracy prosimy zamieścić

     • imię i nazwisko autora
     • klasę autora
     • adresy stron www. jeśli zasoby Internetu były wykorzystywane w procesie pracy twórczej

      

      Kryteria oceny|:

     Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące elementy:

     • zgodność przedstawionych treści z tematem
     • oryginalność pomysłu
     • jakość i estetykę wykonania
     • wkład pracy

      

     Nagrody i wyróżnienia:

     Projekt, który zostanie wybrany przez komisję, będzie służył jako znak własnościowy naszej biblioteki (będą nim oznaczane książki cieszące się dużą popularnością).

      

      

      

           Dnia 9 maja odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem „Mitologia Jana Parandowskiego”. Do udziału w konkursie byli zaproszeni uczniowie klas V i VI.

          Konkurs miał na celu utrwalenie terminów pochodzących z mitologii funkcjonujących w języku polskim jak np. „puszka Pandory”, „pięta Achillesa” . „syzyfowa praca” itp. W konkursie wzięło udział 21 uczniów. Komisja po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów zdecydowała o przeprowadzeniu II etapu konkursu.

          Do drugiego konkursu zakwalifikowali się Artur Sosnowski i Martyna Zawadzka. W drugim etapie zwyciężył Artur Sosnowski z klasy Vb, zajmując I miejsce, Martyna Zawadzka z klasy Va zajęła II miejsce, zaś jej klasowa koleżanka - Patrycja Nalewajko - III miejsce.

     Gratulujemy!

      

      

          Dnia 02 grudnia w naszej bibliotece zebrała się komisja w celu obejrzenia i wybrania najlepszych prac plasty

     cznych, które wpłynęły na konkurs pod hasłem „W świecie wierszy Juliana Tuwima”.

         Konkurs adresowany był do uczniów klas 0 – I. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z twórczością Juliana Tuwima adresowaną do dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka. Zadaniem dziecka było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice przedstawiającej ilustrację do dowolnego wiersza poety.

          Regulamin dopuszczał niewielką pomoc rodzica dzieciom z oddziałów przedszkolnych.

          Do komisji konkursowej wpłynęło 77 prac wykonanych różnymi technikami. Oceny prac dokonała komisja w składzie:

     • Katarzyna Kutyła – nauczyciel plastyki
     • Aneta Woźniak – bibliotekarz
     • Katarzyna Grumanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

         

          Komisja oceniając prace brała pod uwagę następujące kryteria:

     • wkład pracy dziecka
     • jakość i estetykę wykonania
     • ogólne wrażenia artystyczne

         

          Komisja przyznała nagrody w następujący sposób:

     I miejsce:

     1. Bartosiak Barbara klasa I a – „Ptasie radio”
     2. Kardis Konrad klasa I a – „Rzepka”
     3. Marchlewska Magdalena klasa 0 c – „Słoń Trąbalski”
     4. Muszał Natalia klasa 0 c -  „Słoń Trąbalski”
     5. Narojczyk Natalia klasa 0 c – „Słoń Trąbalski”
     6. Szadkowska Sandra klasa I a – „Bambo”

      

     II miejsce:

     1. Filipek Malwina klasa 0 b – „Bambo”
     2. Kępkowski Marcel klasa 0 b – „Słoń Trąbalski”
     3. Miciałkiewicz Patrycja klasa I a – „Lokomotywa”
     4. Przybylska Karolina  klasa 0 b – „Bambo”

      

     III miejsce:

     1. Bejgier Adam klasa I b – „Idzie Grześ”
     2. Buczyńska Anna klasa 0 c – „Bambo”
     3. Mikulski Hubert klasa 0 c – „Słoń Trąbalski”
     4. Migda Stefania klasa I a – „Dwa Michały”
     5. Żukowska Nadia klasa 0 c – „Bambo”

      

     Wyróżnieni uczniowie:

     1. Batory Szymon klasa 0 c  – „Słoń Trąbalski”
     2. Ciećwierz Maksymilian klasa I a – „Lokomotywa”
     3. Głąb Zuzanna klasa 0 b – „Słoń Trąbalski”
     4. Kłosiewicz Małgorzata klasa I b – Pan Maluśkiewicz i wieloryb”
     5. Kłosiewicz Jan 0 c – „ Słoń Trąbalski”
     6. Księżopolski Tomasz klasa 0 b – „Bambo”
     7. Miciałkiewicz Mateusz klasa 0 b – „Słoń Trąbalski”
     8. Redek Jakub klasa I a – „Lokomotywa”
     9. Radziak Julia klasa I b – „Lokomotywa”
     10. Przybylski Adam klasa 0 b – „Słoń Trąbalski”
     11. Rozmus Kinga klasa 0 c – „Bambo”
     12. Szymańczak Jakub klasa I b – „Bambo”
     13. Tengli – Olczak Albert – klasa I a – „Słoń Trąbalski”
     14. Wieczorek Daria klasa I b – „Abecadło”
     15. Włodarczyk Maja klasa 0 a – „Zosia Samosia”
     16. Włodarkiewicz Mateusz klasa 0 c – „Bambo”
     17. Wójcik Nadia klasa 0 c – „Bambo”

      

          Laureaci I, II i III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy. Uczniowie wyróżnieni - słodycze.

      

          W dniach 7 i 8 listopada w naszej szkole odbyło się przesłuchanie 32 uczestników konkursu recytatorskiego „Julian Tuwim dzieciom”, zorganizowanego w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima. Konkurs adresowany był do uczniów klas II i III. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich u dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

          Uczniowie prezentowali się przed komisją w składzie:

     • Aneta Woźniak – bibliotekarz
     • Lilla Marszalek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
     • Beata Śledziewska – logopeda

      

          Komisja konkursowa oceniając recytację wierszy brała pod uwagę: wyrazistość mowy, interpretację, pamięciowe opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

          Komisja nagrodziła uczestników w sposób następujący:

          I miejsce:

     1. Jurek Julia klasa II b – wyrecytowała wiersz „Cuda i dziwy”
     2. Aleksandra Lachowicz klasa III b – wyrecytowała wiersz „Okulary”

      

          II miejsce:

     1. Łucja Karaszkiewicz klasa III b – wyrecytowała wiersz „Okulary”
     2. Milena Nakonieczna klasa III a – wyrecytowała wiersz „Słoń Trąbalski”
     3. Kinga Cichecka klasa III a – wyrecytowała wiersz „Okulary”

      

          III miejsce:

     1. Anna Ceglińska klasa II a – wyrecytowała wiersz „Kotek”
     2. Franciszek Górecki klasa II a – wyrecytował wiersz „Rzeczka”
     3. Maja Bieganowska klasa II a – wyrecytowała wiersz „Bambo”
     4. Magdalena Wiśniewska klasa II a – wyrecytowała wiersz „Bambo”
     5. Karolina Serafin klasa II b – wyrecytowała wiersz „ Abecadło”
     6. Marta Michałowska klasa II b – wyrecytowała wiersz „Spóźniony słowik”

      

          Komisja postanowiła przyznać także wyróżnienia następującym uczniom.

      

     1. Klaudia Buczyńska – klasa II b – wyrecytowała wiersz „Warszawa”
     2. Amir Hussain klasa III a – wyrecytował wiersz „Okulary”
     3. Julia Kowalska klasa III a – wyrecytowała wiersz „Okulary”
     4. Iga Wójtowicz klasa III a – wyrecytowała wiersz „Spóźniony słowik”
     5. Aleksandra Wrzosek klasa III a – wyrecytowała wiersz „Okulary”
     6. Karolina Szydlik klasa III b – wyrecytowała wiersz „Wszyscy dla wszystkich”
     7. Stanisław Wójcik klasa III b – wyrecytował wiersz „Stół”

      

          Laureaci I, II, i III miejsca będą mieli zaszczyt zaprezentować się na forum przed uczniami, nauczycielami i rodzicami - w grudniu na podsumowanie Roku Juliana Tuwima. Otrzymają także nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      

      

          W dniu 19 października w naszej szkole odbyły się przesłuchania dzieci w konkursie czytelniczym na opowiadanie baśni, bajek i legend pod hasłem „ Dawno, dawno temu...”

          Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs jest adresowany do wszystkich dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z naszego Powiatu. Konkurs jest dwuetapowy. W szkolnych eliminacjach wzięło udział 27 uczniów z klas O – III. Najliczniej reprezentowana była klasa 0 a pani Elżbiety Żurawskiej – Witosińskiej.

          Uczniowie prezentowali się przed komisją w składzie:

     • Zofia Witalewska – bibliotekarz
     • Elżbieta Kołodziejczyk – wicedyrektor
     • Sylwia Bąbik - bibliotekarz

      

          Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

          I miejsce

     1. Jakub Skorzycki klasa I b – przedstawił bajkę własnego autorstwa „Krasnoludek Odludek”
     2. Maja Włodarczyk kl. 0 a – przedstawiła bajkę własnego autorstwa „O makulaturze”

      

          II miejsce

     1. Emilia Grabowska klasa 0 a – przedstawiła bajkę „ O trzech świnkach”

      

          III miejsce

     1. Marcel Modzelewski klasa 0 a – przedstawił bajkę własnego autorstwa „O pomocnym słoniu”
     2. Stefania Migda klasa I a – przedstawiła bajkę „ Jaś i Małgosia”
     3. Weronika Bogucka klasa II a –   przedstawiła bajkę własnego autorstwa „Kapryśna Królewna”
     4. Michał Knyziak klasa II b – przedstawił bajkę „ Trzy świnki”

      

     Komisja szkolna przyznała wyróżnienia następującym uczniom:

     1. Adam Bejgier klasa I b – przedstawił bajkę „Wilk i zając”
     2. Róża Powązka klasa II b – przedstawiła bajkę „ Czerwony Kapturek”
     3. Emilia Jarkiewicz klasa III b – przedstawiła bajkę „ Czerwony Kapturek”
     4. Nikola Jasińska klasa III b – przedstawiła bajkę „ Czerwony Kapturek”

      

          Laureaci I, II i III miejsca będą reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu. Drugi etap odbędzie się w grudniu w Grodzisku Mazowieckim.

          Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy postanowili przygotować bajkę i zaprezentować się przed jury. Życzymy dalszych sukcesów.

      

      

     Regulamin konkursu plastycznego

      „ W świecie wierszy Juliana Tuwima”

     Cele:

     • zapoznanie dzieci z twórczością Juliana Tuwima adresowaną do dzieci
     • stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka
     • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci
     • budzenie zainteresowań poezją wśród dzieci

      

     Organizator konkursu:

     • Aneta Woźniak - bibliotekarz
     • Katarzyna Kutyła - nauczyciel plastyki
     • Ewa Koziarska – wychowawca klasy I b
     • Katarzyna Grumanowska – wychowawca klasy I a

      

     Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów 0 – I

     Dodatkowe ustalenia:

     Dzieci zostaną zapoznane z wierszami Juliana Tuwima na zajęciach szkolnych prowadzonych przez wychowawców klas i nauczyciela bibliotekarza szkolnego.

      

     Zachęcamy  Rodziców naszych uczniów do włączenia się w propagowanie twórczości dziecięcej poprzez:

     Głośne czytanie dziecku w domu prozy i poezji dziecięcej

     Dziecko ma wykonać pracę plastyczną na kartonie z bloku technicznego – technika dowolna (ołówek, kredki, farby, wycinanka, wyklejanka, technika mieszana itp.), lub pracę przestrzenna np. z plasteliny, gliny, masy solnej.

     Dzieciom z oddziałów przedszkolnych regulamin dopuszcza niewielką pomoc rodzica.

     Regulamin zabrania kopiowania ilustracji już istniejących w książkach czy na stronach www. (prace takie nie będą oceniane)

     Prace plastyczne mają być tematycznie związane z wierszami Juliana Tuwima

     Uczestnik w konkursie może przekazać 1 pracę dowolnie wykonaną techniką.

     Prace proszę podpisać podając:

     • imię i nazwisko autora
     • klasę
     • jaki wiersz ilustruje praca plastyczna

      

     Kryteria oceny:

     Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące elementy:

     • zgodność przedstawionych treści z tematem
     • jakość i estetykę wykonania
     • wkład pracy
     • ogólne wrażenia artystyczne

      

     Termin składania prac plastycznych:

     Proszę przekazać prace plastyczne przeznaczone na konkurs wychowawcom klas do 29. 11. 2013 roku.

      

     Nagrody i wyróżnienia:

     Dyplom, słodycze oraz zdjęcia autorów i ich prac umieszczone na stronie internetowej szkoły.

      

     REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

     „Julian Tuwim dzieciom”

      

     1. Cele konkursu:

     • popularyzacja twórczości Juliana Tuwima
     • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
     • rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich u dzieci
     • zdobycie doświadczenia związanego z występem przed publicznością
     • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

      

     2. Organizatorzy konkursu:

     • Aneta Woźniak - bibliotekarz
     • ·Lilla Marszałek – wychowawca  kl. III a
     • Iwona Glizia – wychowawca kl. III b

      

     3. Warunki uczestnictwa:

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III . Uczniowie recytują wybrany przez siebie wiersz poety – indywidualnie.

     Regulamin dopuszcza występ w dwu osobowym zespole.

     Uczniowie, którzy wybiorą występ w parach będą oceniani jako zespół.

     Do 28 października wychowawcy składają do bibliotekarza listy uczestników ze swojej klasy.

      

     4. Termin przeprowadzenia:

     • Przesłuchanie uczniów z klasy II a – 5 listopada
     • Przesłuchanie uczniów z klasy II b – 6 listopada
     • Przesłuchanie uczniów z klasy III a – 7 listopada
     • Przesłuchanie uczniów z klasy III b – 8 listopada

      

     5. Kryteria oceny uczestników:

     • Pamięciowe opanowanie wiersza  0 - 2 punktów
     • Interpretacja tekstu (akcentowanie, praca głosem) 0 – 2 punktów
     • Wyrazistość mowy (wyraźna mowa) 0 – 2 punktów
     • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny) 0 – 2 punktów
     • Kostium sceniczny (przebranie, użycie rekwizytów) 0 – 2 punktów

      

     Uczestników będzie oceniać jury w składzie:

     • Lilla Marszałek
     • Aneta Woźniak
     • Beata Śledziewska

      

     6. Nagrody

     Ogłoszenie wyników nastąpi po przesłuchaniu wszystkich dzieci. miejsc otrzymają W grudniu na podsumowanie Roku Juliana Tuwima laureaci zaprezentują się na forum szkoły. Laureaci I, II, III miejsc otrzymają nagrody książkowe.

     Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.