• Skład Rady Rodziców

    •  

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

     im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     w roku szk. 2019/2020

      

       1. Beata Skorzycka - przewodnicząca

       2. Ewa Zawistowska  - zastępca przewodniczącego

       3. Agnieszka Majek – Antos  - sekretarz

       4. Anita Tengli – Olczak - skarbnik

       5. Anna Cieślak 

       6. Marta Wildangier  

       7. Monika Zińczuk

       8. Joanna Bernadzka

       9. Anna Filipowicz

     10. Anna Jaworska 

     11. Agnieszka Łyszkowska                     

     12. Justyna Gajewska

     13. Bernard Kowalczyk

     14. Katarzyna Szybisz-Wiczkowska

     15. Agnieszka Maziarz

     16. Elżbieta Libera

     17. Violetta Modzelewska

     18. Anna Grzegórska

     19. Dominika Laskowska

     20. Krzysztof Trojanowski

     21. Krystyna Bryła

      

      

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

     im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     w roku szk. 2018/2019

      

       1. Beata Skorzycka - przewodnicząca

       2. Ewa Zawistowska  - zastępca przewodniczącego

       3. Agnieszka Majek – Antos  - sekretarz

       4. Anita Tengli – Olczak - skarbnik

       5. Żaneta Flak 

       6. Marta Wildangier  

       7. Aneta Kępka

       8. Dariusz Klar

       9. Dorota Pisarek

     10. Rafał Słaby 

     11. Agnieszka Łyszkowska

     12. Justyna Gajewska

     13. Aneta Kowalska

     14. Katarzyna Wiczkowska

     15. Agnieszka Maziarz

     16. Anna Włodarczyk

     17. Violetta Modzelewska

     18. Anna Grzegórska

      

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

     im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     w roku szkolnym 2017/2018

      

       1. Beata Skorzycka - przewodnicząca

       2. Ewa Zawistowska  - zastępca przewodniczącej

       3. Agnieszka Majek – Antos  - sekretarz

       4. Anita Tengli – Olczak - skarbnik

       5. Monika Bryk 

       6. Marta Wildangier   

       7. Dominika Laskowska

       8. Małgorzata Karaszkiewicz

       9. Sabina Bałdyga

     10. Rafał Słaby 

     11. Agnieszka Łyszkowska                     

     12. Justyna Gajewska

     13. Aneta Kowalska

     14. Katarzyna Wiczkowska

     15. Grzegorz Tengli - Olczak

     16. Ewelina Szczepaniak

     17. Violetta Modzelewska

     18. Anna Włodarczyk

      

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

     im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

     w roku szk. 2016/2017

      

       1. Beata Skorzycka - przewodnicząca

       2. Joanna Bernadzka  - zastępca przewodniczącego

       3. Agnieszka Majek – Antos  - sekretarz

       4. Anita Tengli – Olczak - skarbnik

       5. Monika Bryk 

       6. Ewa Zawistowska   

       7. Dominika Laskowska

       8. Agnieszka Obidzińska 

       9. Sabina Bałdyga

     10. Karolina Jasińska 

     11. Agnieszka Łyszkowska                     

     12. Justyna Gajewska

     13. Aneta Kowalska

     14. Katarzyna Wiczkowska

     15. Agnieszka Sęk

     16. Ewelina Szczepaniak

     17. Violetta Modzelewska