• Dzienny rozkład zajęć świetlicowych

    • 7.00 – 8.00

     • Dyżur wychowawcy świetlicy na korytarzu – przychodzenie dzieci

     8.00 – 9.00

     • Przygotowanie do zajęć lekcyjnych

     9.00 – 9.30

     • Dowolne gry i zabawy dzieci

     9.30 – 10.30

     • Zjedzenie śniadań przez dzieci z klas 0 – III
     • Wydawanie mleka i owoców młodszej grupie wiekowej
     • Porządkowanie gier, zabawek, porządkowanie sali

     10.30 – 11.25

     • Zajęcia tematyczne (zajęcia czytelnicze, umysłowe, plastyczne, itp.)

     11.25 – 11.45

     • Przygotowanie do obiadu
     • Porządkowanie i wietrzenie sali

     11.45 – 12.30

     • Obiad i odpoczynek
     • Zabawy relaksujące, gry stolikowe, słuchanie bajek
     • Oglądanie programów, bajek i filmów dla dzieci

     12.30 – 14.00

     • Słuchanie piosenek i bajek
     • Dowolne gry i zabawy według zainteresowań dzieci (gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie, budowle z klocków, itp.)
     • Oglądanie programów, bajek i filmów dla dzieci

     14.00 – 17.00

     • Odrabianie prac domowych
     • Zajęcia umuzykalniające
     • Oglądanie programów dla dzieci
     • Słuchanie bajek
     • Zabawy i gry sportowe, spacery
     • Dozór nad dziećmi przygotowującymi się do domu, do odwozu lub odbioru przez rodziców