• Świetlicowe obowiązki i prawa ucznia

    • ŚWIETLICOWE OBOWIĄZKI UCZNIA

     1. Przychodzę do świetlicy, gdy przyjdę do szkoły przed rozpoczęciem moich zajęć lekcyjnych oraz zaraz po skończonych lekcjach
     2. Tornister zostawiam w wyznaczonym miejscu
     3. Zawsze pytam wychowawcę o pozwolenie, kiedy chcę wyjść ze świetlicy (troska o moje bezpieczeństwo)
     4. Na boisku szkolnym, placu zabaw (lub na wycieczce) nie oddalam się od grupy
     5. Wiem, że moje zachowanie zależy ode mnie (zachowuje się kulturalnie, nie przeszkadzam innym dzieciom w zabawie, nie prowokuję do złego zachowania)
     6. Traktuję wszystkich grzecznie, życzliwie i tolerancyjnie. Chcę żyć wśród przyjaciół
     7. Chętnie wypełniam dyżury i pomagam młodszym kolegom
     8. Uczestniczę w zajęciach i zabawach proponowanych przez wychowawcę, ponieważ chcę wiedzieć i umieć więcej
     9. Mogę bawić się we wszystkie gry znajdujące się w świetlicy, jeśli nie stwarzam sytuacji niebezpiecznej
     10. Staram się nie psuć tego, co jest w świetlicy, bo to stanowi wspólną wartość
     11. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkuję swoje otoczenie
     12. Używam form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę, przepraszam

      

     ŚWIETLICOWE PRAWA UCZNIA

     1. Mogę przyjść do świetlicy zawsze, gdy mam na to ochotę.
     2. Mam prawo do wyboru zajęć świetlicowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
     3. W sytuacji gdy nie mogę poradzić sobie podczas wykonywanych zadań, bądź podczas odrabiania lekcji mogę skorzystać z pomocy wychowawcy
     4. Mogę skorzystać z pomocy koleżeńskiej organizowanej w świetlicy
     5. W świetlicy czuję się bezpiecznie
     6. Mogę wyrazić swoje zdanie, opinię na interesujące mnie zagadnienia