Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

 

Nawigacja

Biblioteka szkolna

O bibliotece

Szkolna biblioteka jest czynna w godzinach:

Poniedziałek 800 – 1500

Wtorek 800 - 1430

Środa 800 - 1430

Czwartek: nieczynna (dzień pracy wewnętrznej biblioteki).

Piątek 800 - 1400

 

     W związku z informatyzacją  biblioteki wprowadza się następujące zmiany:

  1. Uczniowie w czasie krótkich przerw mogą jedynie oddać i wypożyczyć książkę. Z Internetu i komputerów w bibliotece korzystać można przed i po zajęciach dydaktycznych  oraz w czasie przerwy obiadowej jedynie w celu przygotowania do lekcji.
  2. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek do 13 maja
  3. W maju uczniowie mogą jedynie wypożyczać aktualnie omawiane lektury.
  4. Od 16 marca ulegają zmianie  godziny otwarcia biblioteki:

 

Poniedziałek:  800 – 1500

Wtorek: 800 – 1430

Środa: 800 – 1430

Czwartek : NIECZYNNA (dzień wewnętrzny pracy biblioteki)

Piątek: 800 – 1400

 

  1. W czerwcu biblioteka będzie nieczynna dla uczniów i nauczycieli.

 

         W bibliotece pracują nauczyciele bibliotekarze: p. Zofia Witalewska, p. Aneta Woźniak.

          Biblioteka zaprasza do korzystania z ciekawych zbiorów liczących około 5400 woluminów.  Oprócz tego posiadamy środki audiowizualne.

          Uczniowie mogą korzystać w bibliotece z czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi. Biblioteka uczestniczy w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”, prowadząc lekcje biblioteczne z klasami IV – VI, oraz zajęcia w bibliotece z klasami młodszymi. Organizujemy konkursy.

          Prowadzimy „Koło Przyjaciół Książki”. W ramach tego koła proponujemy młodzieży ciekawe zajęcia rozwijające wyobraźnię twórczą.

          We wrześniu powoływany jest Aktyw Biblioteczny, który pomaga nauczycielowi w pracach bibliotecznych:

  • w udostępnianiu książek;
  • w konserwacji zbiorów;
  • w utrzymywaniu porządku na regałach.

          Członek aktywu jest pośrednikiem między klasą a biblioteką i przypomina uczniom o terminowych zwrotach książek.