Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

 

Nawigacja

Dodatkowe zajęcia

Koło dziennikarskie

 

     Koło literacko - dzienikarskie, przeznaczone dla uczniów klas IV - VI, ma na celu stworzenie zespołu uczniów zdolnego do samodzielnego opracowywania materiału składowego gazetki szkolnej oraz wiadomości przeznaczonych na tablicę ogłoszeń, rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie ich do rozwijania umiejętności przydatnych w życiu codziennym. 

 

PLAN PRACY KOŁA LITERACKO-DZIENNIKARSKIEGO

 

1. Informacje wstępne:

• czym zajmuje sie dziennikarz;
• jakimi narzędziami posługują sie dziennikarze;
• na jakie pytania dziennikarze szukają odpowiedzi;
• rodzaje dziennikarstwa;
• prasa i jej rodzaje.


2. Rozmowa- wywiad:

• warsztaty (próba wydobycia z rozmówcy tego, co w nim interesujące).

3. Korzystanie z dyktafonu i aparatu fotograficznego jako podstawowych narzędzi dziennikarskiegch (prasa, radio):

• praca w terenie, obserwacja świata;
• dobór właściwych tematów, ciekawych nie tylko dla dziennikarzy, lecz również dla słuchaczy, widzów, czytelników.


4. Poznawanie pracy dziennikarzy reprezentujących różne media.


5. Poszukiwanie ciekawych ludzi z najbliższego otoczenia- wywiady:

• wydobywanie z materiału najbardziej interesujących treści;
• praca w grupach - zdobywanie materiału dziennikarskiego.


6. Kilka słów o historii dziennikarstwa (ważne daty, ciekawostki). Zdobywanie i opracowanie w ciekawej formie informacje o dowolnej postaci (kultura, historia, media). Wspólne opracowanie planu działań (burza mózgów, praca w grupach).


7. Tworzenie gazetki ściennej z wykorzystaniem edytora tekstów Microsoft Word.

8. Praca nad wydawaniem kwartalnika „Kurier Szkolny”.