Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

 

Nawigacja

SZKOŁA TALENTÓW

Szkoła Talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola

 

   

     Projekt pt. Szkoła Talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Żabia Wola i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VI 2019. Wartość projektu: 405 092,50 zł, w tym wkład własny: 21240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • rozwój kompetencji 12 nauczycieli (11K);
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

     Dofinansowanie UE: 324 074,00 zł

     W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Laboratorium kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Wycieczki
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty z robotyki
 • Warsztaty Laboratorium Eksperymentów

     a także szkolenia dla nauczycieli:

 • Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 • Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 • Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

    Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.