• Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2018/2019

    •  

     SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W JÓZEFINIE

     W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

      

      

     Szkolny nr programu

     Tytuł programu

     Wyd.

     klasa

     1-18/19

      Szkolni Przyjaciele. Program edukacji wczesnoszkolnej 

     WSiP

     I

     2-18/19

     Nowe słowa na start. Program nauczania ogólnego jęz. polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej

     Nowa Era

     IV
     VII

     3-18/19

     Program nauczania jęz. angielskiego. Kurs dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nowa podstawą programową z 2017r.

     Express Publising

     I

     4-18/19

     Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VIII

     Nowa Era

     VII

     5-18/19

     Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII

     Nowa Era

     IV

     VII

     6-18/19

     Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl. IV-VIII szkoły podstawowej

     Nowa Era

     IV

     VII

     7-18/19

     Matematyka z kluczem.  Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

     Nowa Era

     IV
     VII

     8-18/19

     Teraz bajty. Program nauczania informatyki dla  szkoły podstawowej Klasy IV – VIII

     MiGra

     IV

     VII

     9-18/19

     Tajemnice przyrody.  Program  nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej

     Nowa Era

     IV

     10-18/19

     PULS ŻYCIA. Program nauczania biologii w klasach V – VIII szkoły podstawowej.

     Nowa Era

     VII, VIII

     11-18/19

     Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

     Nowa Era

     VII, VIII

     12-18/19

     Spotkania z fizyką. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

     Nowa Era

     VII, VIII

     13-18/19

     Do dzieła. Program nauczania plastyki w kl. 4 – 7 szkoły podstawowej.

     Nowa Era

     IV

     VII

     14-18/19

     Jak to działa? Program nauczania techniki w szkole podstawowej.

     Nowa Era

     IV

     15-18/19

     Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

     Wyd. Oświatowe FOSZE

     IV

     VII

     16-18/19

     Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego/ II etap edukacyjny, klasy VII- VIII, poziom II.2/A1

     Nowa Era

     VII

     17-18/19

     Program: Geografia

     Nowa Era

     VII

     18-18/19 Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej - "Żyję i działam bezpiecznie". Nowa Era VIII
     19-18/19 Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej - "Dziś i jutro". Nowa Era VIII

     20-18/19

     Wędrując ku dorosłości .Program nauczania wychowania do życia w rodzinie.

     Rubikon

     IV

     VII

     21-17/18

     Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II poziomie edukacyjnym

     Nowa Era

     IV

     VII

      

     SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W JÓZEFINIE

     W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

      

      

     Szkolny nr programu

     Tytuł programu

     Wyd.

     klasa

     1-17/18

      Szkolni Przyjaciele. Program edukacji wczesnoszkolnej 

     WSiP

     I

     2-17/18

     Nowe słowa na start. Program nauczania ogólnego jęz. polskiego w kl. IV-VII szkoły podstawowej

     Nowa Era

     IV
     VII

     3-17/18

     Program nauczania jęz. angielskiego. Kurs dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nowa podstawą programową z 2017r.

     Express Publising

     I

     4-17/18

     Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VIII

     Nowa Era

     VII

     5-17/18

     Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII

      

     Nowa Era

     IV

     VII

     6-17/18

     Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl. IV-VIII szkoły podstawowej

      

     Nowa Era

     IV

     VII

     7-17/18

     Matematyka z kluczem.  Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

     Nowa Era

     IV
     VII

     8-17/18

     Teraz bajty. Program nauczania informatyki dla  szkoły podstawowej Klasy IV – VIII

     MiGra

     IV

     VII

     9-17/18

     Tajemnice przyrody.  Program  nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej

     Nowa Era

     IV

     10-17/18

     PULS ŻYCIA. Program nauczania biologii w klasach V – VIII szkoły podstawowej.

     Nowa Era

     VII

     11-17/18

     Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

     Nowa Era

     VII

     12-17/18

     Spotkania z fizyką. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

     Nowa Era

     VII

     13-17/18

     Do dzieła. Program nauczania plastyki w kl. 4 – 7 szkoły podstawowej.

     Nowa Era

     IV

     VII

     14-17/18

     Jak to działa? Program nauczania techniki w szkole podstawowej.

     Nowa Era

     IV

     15-17/18

     Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

     Wyd. Oświatowe FOSZE

     IV

     VII

     16-17/18

     Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego/ II etap edukacyjny, klasy VII- VIII, poziom II.2/A1

     Nowa Era

     VII

     17-17/18

     Program: Geografia

     Nowa Era

     VII

     2117/18

     Wędrując ku dorosłości .Program nauczania wychowania do życia w rodzinie.

     Rubikon

     IV

     VII

     22-17/18

     Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II poziomie edukacyjnym

     Nowa Era

     IV

     VII

      

      

     Szkolny nr progr.

     Tytuł programu

     Autor

     Wyd.

     klasa

     1-16/17

     Program edukacji wczesnoszkolnej

     Jolanta Brzózka

     Katarzyna Harmak

     Kamila Izbińska

     Anna Jesiocha

     Wiesław Went

     WSiP

     II,III

     2-16/17

     „Teraz polski!” – program nauczania ogólnego jęz. polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej

     A. Klimowicz
     K. Brzękalik

     Nowa Era

     V
     VI

     5-16/17

     Program nauczania jęz. angielskiego I etap edukacyjny zgodny z podstawa programową z 23 grudnia 2008/12r., IV-2014

     M. Bogucka

     PEARSON

     II
     III

     6-16/17

     Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VI Szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn.27.08.12

     D. Wosińska

     Nowa Era

     V
     VI

     8-16/17

     „Matematyka z kluczem” program nauczania matematyki w szkole podstawowej

     M. Braun
     A. Mańkowska
     M. Paszyńska

     Nowa Era

     V

     VI

     9-

     16/17

     Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej” Klasy IV - V

      

     Grażyna Koba

     MiGra

     V
     V

     10-
     16/17

     „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej” Klasy IV - VI

     Grażyna Koba

     MiGra

     VI

     11-

     16/17

     „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej

     T. Maćkowski

     Nowa Era

     V

     VI

     12-
     16/17

     „Tajemnice przyrody”  Program  nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej

     J. Golanko

     Nowa Era

     V
     VI

     13-16/17

     „Do dzieła”

     Program nauczania plastyki w kl. 4 – 6 Szkoły Podstawowej

     J. Lukas
     K.Onek

     Nowa Era

     V

     VI

     15-
     16/17

     „Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych
     w klasach IV – VI szkoły podstawowej

     L. Łabecki

     Nowa Era

     V
     VI

     16-
     16/17

     „Ruch- zdrowie dla każdego”

     S. Żołyński

     Wyd. Oświatowe FOSZE

      

     V
     VI

      

     17-
     16/17

     Program nauczania ogólnego muzyki
     w klasach IV – VI szkoły  podstawowej

     M. Gromek
     G. Kilbach

     Nowa Era

      

     V
        VI

      

     19-
     16/17

     „W drodze do Wieczernika”

     Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

     II
     III

     20-
     16/17

     „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

     Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski


     V

     VI

     21
     16/17

     Program nauczania dla kl. V-VI szkoły podstawowej „Wychowanie do życia
     w rodzinie”

     T. Król,
     K. Maśnik, G. Węglarczyk

     Rubikon

     V

     VI

     22-
     16/17

     „Ludzkie ścieżki”
      program do etyki

     Anna Ziemska
     Ł. Malinowski

     Ośrodek Rozwoju Edukacji

      

     V
     VI

      

      

          Programy nauczania zostały dopuszczone przez Dyrektora Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną (uchwała nr 13/15/16).